Fem svenska lärosäten blir Europauniversitet

Kategori:
Date: 11 juli, 2020

EU-kommissionen har beviljat ytterligare fem svenska universitet och högskolor medel inom EU:s satsning på Europauniversitet. Satsningen ingår i EU:s program Erasmus+ och ska dels stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft, dels ge studenter, forskare, lärare och andra anställda vid högskolor nya möjligheter till utbyten.

– UHR gratulerar Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet. Det är glädjande att totalt elva svenska lärosäten nu räknas som Europauniversitet, säger Karin Röding, general­direktör för UHR, den myndighet som samordnar nätverket för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten. Denna prestigesatsning innebär att både studenter och anställda får nya möjligheter att arbeta med internationalisering och utbyten samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen stärks.

År 2019 beviljade EU-kommissionen medel till 17 allianser. I årets ansökningsomgång godkändes 24 nya allianser inom Europauniversiteten, där de fem svenska lärosäten ingår.

Sex svenska universitet och högskolor ingår sedan pilotomgången 2019 i projekt inom Europauniversitet: Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet.

– UHR har kunskap och erfarenhet inom flera av de delar av Erasmus+programmet som är viktiga för att förverkliga målen för Europauniversiteten, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. Förhoppningsvis kommer Europauniversiteten bidra till ett ökat deltagande även i dessa delar av Erasmus+ och till att fler svenska studenter på olika nivåer läser en del av sin utbildning utomlands.

angle-downcrossmenu