Senzime expanderar in på den franska marknaden drivet av nya kliniska riktlinjer

Kategori:
Date: 29 oktober, 2020

Senzime meddelar idag att bolaget tecknat distributionsavtal med The Surgical Company (tidigare Sebac) avseende den franska marknaden samtidigt som man står i begrepp att leverera sin första order till ett universitetssjukhus i landet.

Inträdet på marknaden är drivet av nya kliniska riktlinjer i Frankrike med rekommendationer som stödjer användandet av Senzimes produkter vid operationer.

”Frankrike är en av världens viktigaste medicintekniska marknader och därmed en oerhört betydelsefull pusselbit i vår kommersiella plan. The Surgical Company är ledande på den franska marknaden för anestesi och vi är stolta över att de valt att ta in våra produkter i sitt sortiment”, säger Pia Renaudin, VD för Senzime.

The Surgical Company (Sebac) grundades 1974 och har under snart 50 år drivit revolutionerande produktlanseringar inom anestesiområdet där man skapat sig såväl stort kunnande som ett brett kontaktnät.

TSC har över 3 500 kunder i Frankrike och fokus på innovativa produkter med stora patientbehov inom anestesiområdet.

Senzime har redan idag order som ska levereras, då intresset från franska läkare har varit stort efter bolagets deltagande på det nationella anestesimötet i Paris förra året.

Det franska anestesiförbundet har under 2020 uppdaterat sina riktlinjer avseende monitorering av neuromuskulär blockad.

Anledningen till uppdateringen är enligt författarna den omfattande forskning som visar hög frekvens av kvarvarande neuromuskulär blockad med risk för kritiska komplikationer och ökad dödlighet som följd samtidigt som man ser att användning av en objektiv monitor bidrar till att motverka detta.

Rekommendationen anger att en objektiv monitor bör användas i samband med all administration av muskelrelaxerande läkemedel.

angle-downcrossmenu