Färska siffror visar: Kvinnliga pensionärer vill testa sexleksaker

Kategori:
Date: 16 januari, 2022

Den sexuella lusten försvinner inte per automatik för att vi blir äldre. Trots det pratar man sällan om seniorers sexualitet, i synnerhet inte kvinnors. I Lelos undersökning Onanirapporten svarar nu var tredje kvinna i åldrarna 65–79 år att de önskar sig fler orgasmer. Rapporten visar också att kvinnor över 65 är nyfikna på att prova sexleksaker.

Att ha mer eller mindre sexlust är högst individuellt och inte lika åldersrelaterat som många tror. Trots att man sällan pratar om äldres sexualitet avslöjar nu Lelos riksrepresentativa undersökning att kvinnor över 65 år vill nå klimax oftare. En av tre uppger nämligen att de önskar sig fler orgasmer.

Men det är inte bara fler orgasmer som är av intresse. Var femte kvinna i åldrarna 65–79 år uppger också att de aldrig har provat men är nyfikna på att testa sexleksaker.

– Tabun är stor när det kommer till seniorers sexualitet vilket är synd eftersom sex och onani inte har ett bäst före datum – man kan aldrig vara för gammal för det! De äldre generationerna har dock vuxit upp i en tid med lägre social acceptans till att få bejaka och utforska sin sexualitet, vilket troligen bidragit till stigmatiseringen.

Sociala förväntningar och normer har troligen gjort skammen extra påtagligt för äldre kvinnor. Om vi normaliserar onani, njutning och sex för seniorer kan de känna sig stärkta att faktiskt agera på sin önskan att uppleva mer sexuell njutning, säger sexcoachen Erika Alsborn.

Öppenhet för att experimentera och bättre sex kommer med åren

Att intresset för sex inte upphör för att vi blir äldre blir tydligt i ytterligare en undersökning från Lelo. Var tredje kvinna över 50 år svarar nämligen att det inte är förrän nu de har haft det bästa sexet i sitt liv.

Dessutom uppger hela 40 procent av kvinnorna att de känner sig bekväma med att experimentera i sovrummet. För var tredje har det aldrig känts så bekvämt att prova nya sexställningar som nu.

– Sexualiteten är för många en viktig del genom hela livet vilket även syns i undersökningens resultat. Däremot gestaltas sällan de äldres sexualitet i vare sig media eller i populärkulturen.

Vi kan alla vara med och bryta det stigma som finns genom att till exempel våga öppna upp för samtal med våra äldre om frågor som rör sexualitet, relationer och närhet.

Eller varför inte köpa en erotisk bok eller en sexleksak till en äldre vän eller sin mamma som kanske kan leda till fina och spännande diskussioner, säger Elvira Eriksson, marknads- och kommunikationschef, Lelo.

angle-downcrossmenu