Kompletterande information gällande licensavtal mobiltelefonkameror

Kategori:
Date: 14 augusti, 2021

PiezoMotor Uppsala AB (”PiezoMotor” eller “Bolaget”) meddelade den 12 augusti 2021 att Bolaget har ingått ett exklusivt licensavtal med ett asiatiskt bolag för kommersialisering av PiezoMotors PiezoWave®-teknologi för kameraoptik inom mobiltelefoner, PCs, kroppsnära teknik (sk. wearables) och bilindustri.

Partnern är en börsnoterad, väletablerad leverantör av integrerade lösningar i mycket höga volymer för Smart Devices, Internet-of-Things-applikationer samt elektronik till bilindustrin med kunder såsom till exempel Samsung, Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi, Dell, HP och LG.

PiezoMotor har ombetts av Nasdaq att ge kompletterande information avseende ersättningsnivåer och potential för applikationen mobiltelefonkameror – samarbetets första planerade applikation – och lämnar därför följande uttalande:

  • Av konkurrensskäl kan specifika royalty-nivåer inte offentliggöras, men royalty utgår i form av ett fast belopp för varje såld PiezoWave®-motor
  • Flera faktorer påverkar totala framtida potentiella royalty-betalningar, däribland antalet motorer per kamera/telefon (varje kamera kan komma att innehålla ett flertal motorer)

Det tillverkas omkring 1,5 miljarder smartphones i världen varje år
PiezoMotors partner är idag leverantör till bolag som gemensamt står för en mycket stor andel av den globala smartphone-marknaden.

PiezoMotors bedömning idag är att en marknadspenetration på omkring 10 % resulterar i royaltyintäkter till PiezoMotor om i storleksordningen 200-400 MSEK per år
Royaltyintäkter från samarbetet är inte förenade med några större kostnader för PiezoMotor.

angle-downcrossmenu