Nyheter

Hyrorna sänks i Uppsalahems nyproduktion Åpromenaden

Målet i hyresnämnden gällde hyresnivåerna för 61 av de totalt 276 lägenheter i kvarteret Åpromenaden beläget i stadsdelen Industristaden. Beslutet innebär att samtliga hyresgäster får en sänkning av sin hyra med mellan 800 och 3 500 kronor per månad samt att Uppsalahem ska återbetala över en halv miljon kronor plus ränta till de hyresgäster som har betalat för hög hyra.

Innan bygget stod klart pågick presumtionsförhandlingar mellan Uppsalahem och Hyresgästföreningen om hyrorna i området. Uppsalahem valde dock att frånträda förhandlingarna och ensidigt bestämma hyrorna när bolaget inte fick de höga hyresnivåer de önskat.

Syftet med presumtionshyror är att hyran för nybyggda lägenheter ska täcka hyresvärdens rimliga kostnader för projekten och säkerställa god förutsägbarhet om hyran. Genom förhandling får vi en rimlig balans mellan hyresvärdens behov och hyresgästens intressen av konsumentskydd. Självklart kan det finnas delade meningar om vad som är rimlig, men det är ju det förhandlingar handlar om. Om Hyresgästföreningens företrädare aldrig skulle kunna säga nej till den begärda hyran faller hela logiken i systemet.

Den övervägande delen av alla hyror i nyproduktionen i landet är satta antingen som bruksvärdeshyror eller presumtionshyror. Uppsala bör inte vara något undantag, säger Johan Pelling, regionchef Aros-Gävle.

Hyresnämndens beslut visar att Hyresgästföreningen hade rätt i bedömningen av hyresnivåerna och det är glädjande att Hyresnämnden delar vår uppfattning samt beslutar om ordentliga hyressänkningar för de 61 hyresgäster vars lägenheter omfattas av prövningen.

Hyressänkningarna blev inte fullt så stora som vi hade hoppats på men det är en samlad bedömning som hyresnämndens har att göra och ingen matematisk uträkning. Beslutet skickar dock en viktig signal om att egensatta hyror kan komma att prövas och att det kan resultera i ordentliga hyressänkningar, säger Mårten Gulin, förhandlingsstrateg i regionen.

Hyresgästföreningen hoppas nu att Uppsalahem rättar sig efter hyresnämndens beslut och sänker hyran även för de övriga 215 lägenheterna i kvarteret Åpromenaden.

Post Comment