Barnsjukvården storsatsar på kreativa idéer från patienter, närstående och personal

Date: 16 februari, 2018

Både patienter, närstående och personal har ofta goda idéer som kan förbättra vården. Under våren tar Akademiska barnsjukhuset och dess verksamheter ute i länet krafttag för att tillvarata idékraften på ett mer strukturerat sätt.

En viktig del i satsningen blir breddinförande av Idékraft inom hela barnsjukhuset och på specialistmottagningar runtom i länet. Det är projekt som finansieras av Vinnova och handlar om att på ett strukturerat sätt ta emot idéer från patienter, närstående och personal, som kan utveckla vården, antingen produkter, tjänster eller nya arbetssätt.

– Målet är att på ett strukturerat sätt få fram nya produkter/tjänster som förbättrar vården och omhändertagandet av våra patienter. Efter utvärdering ska idéerna kunna vidareutvecklas och implementeras på barnsjukhuset. På sikt är tanken att de sedan ska spridas vidare inom Akademiska och hela Region Uppsala, säger Johan Kaarme, biträdande verksamhetschef på Akademiska barnsjukhuset och chef för Innovation Akademiska.

2017 genomfördes Idékraft som pilotprojekt på neonatalkliniken. Resultatet blev närmare 60 uppslag till förbättringar, varav 15 vidareutvecklats till nya produkter eller arbetssätt.

– Det vi kunde se var att värdet av idéer inte har med storleken att göra. Ett exempel kom från en pappa till ett för tidigt fött barn som saknade en liten pall som underlättar för medföljande syskon att nå upp till handfatet och kunna tvätta händerna inför besök, vilket minskar risken för smittspridning, säger Maria Jansdotter, projektledare på Innovation Akademiska.

På avdelningar och i väntrum inrättas nu idéstationer där man kan inlämna idéer. Sju nya idékoordinatorer rekryteras och utbildas. Utvärdering kommer att göras varje månad av idéråd med chefer och vårdpersonal. Innovation Akademiska fungerar som stöd och vid behov involveras utomstående experter på exempelvis patent eller Uppsala Innovation Center (UIC) när det handlar om att utveckla företag.

Enligt planen kommer satsningen att avrundas med ett Innovation Race i slutet av november, då vårdpersonal, företag och patientrepresentanter arbetar intensivt under 52 timmar för att ta steget vidare och komma igång med olika utvecklingsprojekt som förbättrar vården. I december 2016 genomförde Akademiska sjukhuset ett sådant race med fokus på cancervård. Resultatet blev ett tiotal konkreta uppslag till tjänste- och produktutveckling.

angle-downcrossmenu