Färre missade tider för MR-undersökning – målet med SMS-påminnelser

Date: 7 juli, 2018

Patienter med bokad tid för undersökning med MR-kamera på Akademiska sjukhuset får numera påminnelser via SMS. Syftet med satsningen är framförallt att undvika att patienter glömmer bort att komma och att kamerorna kan utnyttjas optimalt.

– Vi ser det som en service till patienter som ska genomgå MR-undersökning av exempelvis buk/bäcken, hjärna och hjärta så att de inte missar bokad tid. Vi börjar med MR-undersökningar eftersom dessa tar lång tid och en utebliven bokning blir extra kännbar. Målsättningen är att minska antalet uteblivna patienter och få ett jämnare flöde, säger Qui Viklund, administrativ chef på bild- och funktionsmedicinskt centrum, Akademiska sjukhuset

Bakgrunden till satsningen på SMS-påminnelser är att efterfrågan på framförallt MR- och DT-undersökningar, är mycket hög på Akademiska sjukhuset. Till hösten är planen att även datortomografi (DT) och ultraljudsundersökningar ska omfattas.

Kallelser kommer även fortsättningsvis att skickas ut via brev. Påminnelser via SMS omfattar alla patienter som har angivit mobilnummer i den elektroniska patientjournalen Cosmic. Den kommer som regel att skickas ut två arbetsdagar innan bokad undersökning.

Qui Viklund berättar att personalen sett att kallelser ibland kommit för sent eller inte kommit fram till patienten. SMS-påminnelsen blir en extra kontakt från sjukhusets sida. Vid eventuella frågor om exempelvis förberedelser hänvisas patienten till information i kallelsen eller att kontakta bokningen.

Vi har ett mycket högt inflöde av remisser för dessa undersökningar. Vårt mål är att alla tider ska vara fyllda, att salar och apparater ska användas optimalt och att patientflödet ska bli jämnare, avrundar Qui Viklund.

angle-downcrossmenu