Första patienterna tas emot i nya vårdbyggnaden på Akademiska

Date: 15 maj, 2019

I mitten av maj börjar Akademiska sjukhuset ta emot patienter i den nya vård- och behandlingsbyggnaden, ingång 100/101. Det handlar om patienter som ska genomgå undersökning med PET- eller MR-kamera vid misstänkt cancer eller andra sjukdomstillstånd.

– Det känns oerhört skönt att vi med start 15 maj kan erbjuda patienter undersökning/diagnostik med den senaste kombinerade PET-DT-tekniken. I slutet av månaden kommer även MR-verksamheten att vara igång. Den utrustning som nu tas i bruk är förlagd till suterrängvåningen, ett plan som aldrig drabbades av legionella. Inga patienter kommer dock att vara inneliggande här förrän efter sommaren då vattenkvaliteten i huset ska vara långsiktigt säkrad, säger chefsläkare Mikael Köhler.

Enligt den ursprungliga planen skulle inflyttning i den nya vård- och behandlingsbyggnaden ha skett i februari. Analyser av vattenkvaliteten visade dock att det fanns legionellabakterier varför inflyttningen fick skjutas fram. Under våren har klorering och spolning genomförts. Enligt de senaste vattenproverna har saneringen haft god effekt, men inflyttning av berörda verksamheter sker först efter sommaren då åtgärder ska ha vidtagits för att förhindra återväxt av legionella, bland annat isolering av kall- och varmvattenledningar.

Det nya huset vid Dag Hammarskjölds väg är Region Uppsalas enskilt största byggsatsning någonsin. Det inrymmer bland annat cancervård, operationssalar, avancerad utrustning för diagnostik, strålterapi och reumatisk öppen- och slutenvård samt en slutenvårdsavdelning för patienter med sjukdomar i mage, njure och tarm. När all verksamhet är på plats kommer cirka 1 200 medarbetare att arbeta här.

Den utrustning som nu tas i bruk är 2 PET-DT (Positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi) och tre MR-kameror (Magnetisk resonanstomografi med magnetfältsstyrka 3 Tesla). MR-kamera kan komplettera eller ersätta datortomografiundersökning. Användningen förväntas öka markant inom strålbehandlingen kommande år både för undersökning och diagnostik. Detta eftersom MR-bilderna i förhållande till DT-bilder på ett överlägset sätt kan visa tumörens spridning. PET är en bilddiagnostisk metod där tredimensionella bilder av fördelningen av radioaktiva spårämnen i kroppen används för avancerad diagnostik inom flera olika områden, bland annat onkologi, neurologi och kardiologi.

– Akademiska är ett av de ledande sjukhusen i Europa inom PET-diagnostik med sjukdomsspecifika markörer (spårämnen). På sjukhusets PET-centrum installerades för två år sedan Europas första digitala PET-DT, en helt ny generations PET-kamera. Nu installeras ytterligare två liknande PET-DT i ingång 100/101. De kommer främst att användas inom cancerdiagnostik, men även inom neurologi och kardiologi, säger Adel Shalabi, verksamhetschef för bild- och funktionsmedicinskt centrum.

FAKTA: Medicinteknisk utrustning ingång 100/101

  • Tre MR-kameror (Magnetisk resonanstomografi med magnetfältsstyrka 3 Tesla).
  • Två MR-kameror tillhör bild- och funktionsmedicinskt centrum och en tillhör strålbehandlingsavdelningen.
  • 2 PET-DT (Positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi). PET är en bilddiagnostisk metod där tredimensionella bilder av fördelningen av radioaktiva spårämnen i kroppen används för avancerad diagnostik inom flera olika områden, bland annat onkologi, neurologi och kardiologi.
  • En MR-hybrid; en takhängd MR som möjliggör operation och bildvisning samtidigt.
  • En MR-linac, ett strålbehandlingssystem som kombinerar strålning via en linjäraccelerator med bilddiagnostik. Fördelen med bildstyrd strålterapi är att strålningen kan riktas mer exakt mot tumörerna vilket minskar risken för skador på omkringliggande frisk vävnad.
  • Fyra linjäracceleratorer, fyra SPECT-DT, två angiohybridutrustningar, två brachyutrustningar och en DT.

angle-downcrossmenu