100 patienter opererats den rörliga MR-kameran på Akademiska

Date: 22 mars, 2023

Sedan MR-hybriden togs i drift på Akademiska sjukhuset i november 2020 har 100 patienter opererats i operationssalen med rörlig MR-kamera.

Flera specialiteter (neurokirurgi, öron-näs-halssjukdomar och plastiken) har utnyttjat möjligheterna som operationssalen ger. Med denna teknik kan man öka precisionen vid operationer av bland annat hjärntumörer, epilepsi, Parkinsons sjukdom och andra tillstånd.

– Vi opererar i genomsnitt två patienter i veckan i MR-hybridsalen och har som målsättning att komma upp i fyra patienter per veckan där vi kombinerar operation och MR undersökning. Utöver dessa operationer kan salen också användas för vanliga operationer

En MR-hybrid är en kombination av MR-kamera och operationssal och kallas också intraoperativ MR-operationssal (MR-OP). När kameran ska användas så flyttas MR-kameran in i operationssalen via en räls i taket.

Pelle Nilsson ser flera fördelar med den nya tekniken med rörlig MR-kamera.

–Tekniken möjliggör undersökningar med högupplösta bilder under pågående operation utan att man behöver ändra patientens läge på operationsbordet. Detta gör undersökningen mycket säker för patienten då man inte behöver flytta på patienten under pågående narkos.

Det gör det också lätt att fortsätta operationen om man ser att man inte uppnått det tänka operationsresultatet. Härmed minskar risken för att operationer måste göras om vid ett annat tillfälle. När det gäller barn med tumörer innebär detta att man inte behöver söva barnet dagen efter operationen för att genomföra en postoperativ MR-kontroll, fortsätter han.

När operationssalen togs i drift på Akademiska 2020 var det den andra i sitt slag i Norden. MR-hybriden är placerad i vård- och behandlingsbyggnaden, ingång 100/101, vars signum är individualiserad strålterapi och avancerad teknik för kombinerad operation och bildvisning. I byggnaden finns även linjäraccelerator, MR-Linac, MR-kameror, datortomograf (DT), PET-DT och SPECT-DT.

Av de 100 operationer som hittills gjorts i MR-hybriden var 27 behandling av hjärntumörer, 12 epilepsi, 39 DBS (Deep Brain Stimulation) för Parkinsons sjukdom och nio LiTT (Laser interstial Thermal Therapy) för exempelvis hjärntumörer. I cirka 85 procent av fallen rör det sig om riks- och regionpatienter som remitterats till Akademiska sjukhuset för vård.

angle-downcrossmenu