MatHem satsar på biogasdrivna leveranser

Kategori:
Date: 18 september, 2019

Nu är MatHems första biogasdrivna leveransbilar i rullning på Stockholms och Göteborgs gator. Det är en satsning som företaget gör för att bli ännu bättre ur miljösynpunkt.

MatHem utvecklar ständigt sina arbetsprocesser och lösningar för att bemöta sina kunders villkor. Idag kan 50 % av Sveriges hushåll handla på MatHem.se, med störst kundandel i storstadsregionerna. Den moderna storstadsmänniskan lever ett aktivt liv och söker efter bekvämlighet. Detta samtidigt som hen i allt högre grad prioriterar miljövänliga lösningar och att handla ekologiskt.

– Många av våra kunder är småbarnsfamiljer som inte hinner handla, så för oss handlar det om att skapa trygghet för kunden. För att kunna göra det krävs flexibilitet gällande transporten. Vi har testat lite olika lösningar där vi strävar efter så hållbara och enkla transportmetoder som möjligt. Vår senaste satsning är på biogasbilar från IVECO, säger Frederik Engelfeldt, distributionschef på MatHem.

De nya biogasbilarna har utvecklats för att erbjuda extra goda köregenskaper i tätbebyggelse. Därför rullar MatHems första biogasbilar på Stockholms och Göteborgs gator i dagsläget, vilket ligger i linje med MatHems vision om att vara ett trafikföredöme i storstäderna.

– Vi jobbar hela tiden med att tänka framåt och i och med Kinneviks investering har vi även de finansiella muskler vi behöver för att kunna fortsätta arbetet. Nu har vi valt att testa biogas då vi upplever att det erbjuder flera fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv samt när det kommer till bland annat tankning. Gas är supersmidigt och vi känner att vi är på väg i rätt riktning, meddelar Frederik Engelfeldt.

Hos IVECO är glädjen stor över det nya samarbetet med MatHem.

– Det är kul att allt fler börjar uppmärksamma fördelarna med biogas och att man väljer att satsa på våra bilar. Biogas erbjuder fördelar som 4 dBA lägre bullernivå, 70 % lägre NOx, 96 % färre partiklar, goda möjligheter för körplanering och lägsta klimatpåverkan. I slutändan blir det ju både en hållbar lösning för verksamheten i stort och för chauffören som ska köra bilen, säger Jan-Åke Carlsson, Marketing Manager, IVECO North Europe & Baltics.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu