Region Uppsala stödjer inflyttade skribenter

Date: 12 april, 2019

Region Uppsala deltar som en av tre regioner i projektet Kollega till kollega som drivs av Reportrar utan gränser. Det ska ge journalister och författare från andra länder möjlighet att fortsätta arbeta i sitt nya hemland.

Projektet Kollega till kollega ska sätta deltagarna i kontakt med kollegor som redan är etablerade i Sverige. De ska också erbjudas kurser, praktikplatser, nätverksmöten och andra kontakter av intresse för den individuella deltagaren. Projektet genomförs som ett årslångt pilotprojekt.

Kartläggningen och matchningarna ska göras av Reportrar utan gränser med hjälp från partnerorganisationerna Svenska Pen, Författarförbundet, Journalistförbundet och ICORN. Aktiviteterna genomförs sedan i samarbete med de tre regionerna Västra Götaland, Jönköping och Uppsala. Projektet finansieras av Postkodstiftelsen.

– Vi har under ett flertal år på olika sätt verkat för att skribenter från andra länder ska erbjudas ett professionellt kontaktnät och få utvecklas, till exempel genom vårt mentorskapsprogram och stödet till Litteraturcentrum i Uppsala stad och län. Projektet Kollega till kollega ligger helt i linje med vårt uppdrag och vi är glada att genom det kunna stärka vårt arbete för landsflyktiga författare och journalister, säger Lotta Åstrand, enhetschef vid Regionbibliotek Uppsala.

Anna Franklin kommer att fungera som regional koordinator i Uppsala län för projektet. På uppdrag av Reportrar utan gränser och i samverkan med Region Uppsala kommer hon att på skilda vis stötta deltagarna. Anna Franklin är själv författare och journalist och har bland annat skrivit boken Den osynliga litteraturskatten (2010) där hon intervjuat författare med utländsk bakgrund.

I de tre samverkande regionerna Västra Götaland, Jönköping och Uppsala arbetar man redan med liknande frågor genom ICORN och projektet Konsten att Delta (KAD). Ambitionen bakom projektet är att skapa ett mer långsiktigt program som omfattar fler orter i landet och erbjuda relevanta stödåtgärder för ett större antal inflyttade journalister och författare i Sverige.

angle-downcrossmenu