Nytt forskningskompetenscentrum till Uppsala

Kategori:
Date: 26 september, 2019

Ett nytt kompetenscentrum, kallat Additiv tillverkning för livsvetenskaperna, startas nu i Uppsala. Satsningen möjliggör forskning, utveckling och regulatoriska aspekter av nya tekniker för 3D-skrivning. Sveriges lantbruksuniversitet är en av de deltagande aktörerna.

Vinnova satsar på nya kompetenscentrum där universitet och företag tillsammans ska bedriva forskning och utbildning. Till Centrum för Additiv tillverkning för livsvetenskaperna finansierar Vinnova en tredjedel, vilket motsvarar mellan fyra och sju miljoner kronor per år i fem år. Utöver det bidrar deltagande universitet, det vill säga SLU, Uppsala universitet och KTH, och deltagande företag med lika mycket vardera. Resorbable Devices AB, vars verksamhet är grundad på forskningsresultat från SLU, är ett av de deltagande företagen.

– För SLU innebär kompetenscentret goda framtida möjligheter, framför allt inom translationell och ämnesöverskridande forskning, säger Odd Höglund, docent i kirurgi och medsökande från Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU.

Projektledare och koordinator för hela projektet är Cecilia Persson, professor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet.

Kontaktperson:

Odd Höglund, SLU, odd.hoglund@slu.se tel 018-67 13 28

angle-downcrossmenu