Anna Källblad är mottagare av Region Uppsalas dansresidens 2017

Date: 20 maj, 2017

I våras utlyste Region Uppsala ett residens inom danskonstområdet som är en del av satsningen “Dans i rörelse” med stöd från Statens kulturråd. Residenset sträcker sig över två veckor och ger en professionell koreograf möjlighet att arbeta processinriktat. Danskonstnärer från hela Sverige var välkomna att söka och totalt 40 ansökningar kom in. Efter samråd med sakkunniga inom scenkonstområdet valde Kulturenheten slutligen Anna Källblad till mottagare av Region Uppsalas första dansresidens. Anna är en välmeriterad koreograf och dansare bosatt i Stockholm.

Residenset är förlagt till Eric Sahlström Institutet i Tobo, Tierps kommun, ett nationellt centrum för dans och folkmusik där det bedrivits utbildningar sedan 1998. I residenset ingår boende för max 5 personer, mat och ett stipendium om 40 000 kr för en tvåveckorsperiod.

Anna Källblad har länge haft en idé om att ”skapa en ny uppdaterad svensk folkdans” och att hon därför vill ”bjuda in dansande människor från olika bakgrunder, platser, stilar, kulturer, intressen och åldrar som delar med sig av sina favoritdanser”. Hon har tänkt på relationen mellan social dans, folkdans och scenisk dans och hur dessa typer av dans skulle kunna mötas.

Inom ramen för residenset vill hon undersöka dessa frågor och skapa möten med lokalbefolkningen i Tobo för utbyte av danser. Hon kommer att samarbeta med tre professionella dansare och med musikern och kompositören Lisa Ullén samt konstnären Helena Byström. Arbetet är del av en process som kommer leda till ett scenkonstverk.

–Tanken är att undersöka hur folk dansar idag och om vi har en ny sorts folkdans och hur den i så fall ser ut. Jag vill samtidigt utforska hur dessa fysiska berättelser genom dans och deltagarnas muntliga berättelser kan tolkas och utvecklas av professionella dansare.

–Residenset innebär en fantastiskt kreativ utgångspunkt och möjlighet för mig att få börja en undersökande process kring verksidén och jag kan inte tänka mig en mer passande plats med tanke på institutets verksamhet, säger Anna Källblad.

angle-downcrossmenu