Regeringen föreslår nya Natura 2000-områden

Kategori:
Date: 26 september, 2021

Regeringen föreslår att 26 nya områden blir Natura 2000-områden. Områdena ligger i Uppsala, Örebro, Västmanlands, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län.

Människans avtryck på naturen riskerar många arters livsvillkor och överlevnad. Regeringen prioriterar arbetet med att stärka och bevara den biologiska mångfalden på land och i vatten.

Därför föreslår regeringen nu att 26 nya områden blir Natura 2000-områden. Bland regeringens förslag finns bland andra Getapulien i Örebro län, Utterdalen i Västmanlands län och Svanaträskmyran i Västerbottens län.

– Naturen påverkas av våra aktiviteter och just nu är stora mängder arter hotade, även i Sverige. Det här innebär ett större skydd för både växter och djur i några av Sveriges mest värdefulla områden, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

I budgetpropositionen för nästa år föreslår regeringen dessutom att över 3,7 miljarder kronor ska gå till skydd av värdefull natur.

Nya Natura 2000-områden

Här följer de 26 områden som regeringen föreslår bli Natura 2000-områden enligt art- och habitatdirektivet. De fyra som är markerade med asterisk (*) är dessutom särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet.

Uppsala län
Rönnfjärdsskogen

Örebro län
Ekeby dreve
Getapulien *
Långa tjärnarna
Nasta
Notkojudden
Sveafallen
Södra Sandsjöåsen
Ängsmossetjärnarna-Gällsjöhöjden

Västmanlands län
Utterdalen
Norra hammaren
Tångan
Gökriksudden

Västernorrlands län
Stensjön
Kullarna-Häxtjärn *
Lill-Oxsjöskogen
Horntjärnberget
Bjursjöberget-Hålldammberget
Fårberget
Korstjärnsmyran *
Midskogen
Långvattenhöjden

Jämtlands län
Bjännmyren
Slåtthornet
Ödeborg

Västerbottens län
Svanaträskmyran *

angle-downcrossmenu