Mer individanpassad behandling vid traumatisk hjärnskada – målet för ny studie på Akademiska

Date: 23 december, 2019

Traumatiska hjärnskador är den vanligaste orsaken till dödsfall och funktionshinder bland unga. Inom kort startar en klinisk studie på Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet som syftar till att öka förståelsen av vad som avgör hur patienterna klarar sig i framtiden, framförallt ärftliga faktorer. Målet är att kunna utveckla mer individanpassad läkemedelsbehandling.

– Studien baseras på data från det hjärnskaderegister och den biobank som finns i Uppsala. Målet är att ta fram ny, mer individanpassad läkemedelsbehandling för patienter med traumatiska hjärnskador, säger Elham Rostami, hjärnkirurg på Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet, som nyligen utsågs till Wallenberg Clinical Fellow av Wallenbergstiftelserna.

Det har visat sig att variationer i det som kallas BDNF-genen spelar en roll för återhämtningen. BDNF är ett protein som finns naturligt i hjärnan och har en viktig funktion bland annat när nya celler bildas. Dess påverkan kan dock även leda till celldöd.

– I studien ska vi pröva en substans som liknar BDNF tillsammans med ett nytt läkemedel som minskar risken för celldöd. Testerna ska bland annat utföras på stamceller som alstrats från hjärnskadade patienter med en viktig genetisk variation i proteinet. Forskningen kan ge grundläggande insikter om vilken roll den genetiska variationen spelar vid en hjärnskada vilket förhoppningsvis kan lägga grunden för klinisk prövning av individuellt anpassad läkemedelsbehandling, förklarar Elham Rostami.

Hon betonar att forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellow betyder otroligt mycket för henne som kliniker och neurokirurg:

– Nu kan jag ägna en stor del av min tid till forskning med en årlig budget finansierad av stiftelsen. Sådana satsningar är otroligt viktiga för klinisk och transnationell forskning, som bidrar till att nya rön snabbare kommer till användning i vården. Detta är ett jättestort steg för mig och förhoppningsvis även ett stort steg för forskning inom traumatiska hjärnskador, avrundar Elham Rostami.

Nota bene: Forskningsanslagen Clinical Fellows löper över tre år och bakom satsningen står Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Syftet med programmet är att stimulera svenska läkares kliniska forskning.

För mer information, kontakta:
Elham Rostami, specialistläkare i neurokirurgi vid Akademiska sjukhuset och docent vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet,
tel: 073-999 79 77, e-post: elham.rostami@neuro.uu.se

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu