Intervjuer med blyga barn – ny metod kan hjälpa barnen kommunicera

Date: 16 augusti, 2017

I många olika sammanhang kan vuxna vilja veta mer om barns upplevelser, till exempel inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller rättsväsendet. Därför är det viktigt att det finns bra och tillförlitliga intervjumetoder. I en ny studie, publicerad i tidskriften PLOS ONE har forskare provat en ny metod med datorstöd där bland annat förenklade bilder av känslor och personer används.

Att göra intervjuer med yngre barn är utmanande, särskilt om det är viktigt att det de berättar stämmer med det som hänt. Extra svårt är det att intervjua barn som är tysta och spända i början av en intervju.

I studien som nu publiceras intervjuades 60 barn i 4–5-års åldern, antingen med en metod som liknar den poliser använder vid barnförhör eller med en metod där datorn används som stöd, kallad In My Shoes.

Barnen har givetvis inte blivit förhörda, utan forskarna har använt de viktigaste evidensbaserade komponenterna som används i dagens barnförhör, till exempel att berätta för barnet att hon/han får säga ”jag vet inte” om hon/han inte vet svaret, att ställa öppna frågor till barnet och helt undvika ledande frågor, samt att skapa en stödjande atmosfär där barnet har rätt att avbryta intervjun när som helts.

I In My Shoes sitter den vuxne och barnet tillsammans vid datorn och barnet uppmuntras berätta om sina känslor och upplevelser och har hjälp av bland annat förenklade bilder av känslor, personer och situationer. Det är en strukturerad intervju med olika moduler och barnet kan välja att peka på skärmen som svar. Dessutom har barnet mer kontroll över tempot och kravet på ögonkontakt minskar, vilket kan vara skönt för många barn.

Forskarna ville ta reda på om barnen började kommunicera mer beroende på om de intervjuades med den ena eller andra metoden och beroende på om de var blyga. Därför observerade de hur barnen betedde sig i början av intervjun, under den del som går ut på att skapa kontakt med barnet och berätta vilka regler som finns. Därefter observerade de hur barnen betedde sig i början av den del som kallas den substantiella fasen, där barnet uppmuntras berätta om sina upplevelser.

– Det visade sig att blyga barn som intervjuades med In My Shoes började prata mer, de svarade snabbare och behövde mindre uppmuntran för att prata. De blyga barnen som intervjuades med polismetoden började inte kommunicera mer. För oblyga barn spelade intervjumetoden ingen roll, säger Karin Fängström, doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet och legitimerad psykolog.

Hon påpekar att det är viktigt att komma ihåg att studien har gjorts på en liten grupp barn och att fler studier måste göras för att resultaten ska kunna bekräftas.

– Våra tidigare studier pekar på att In My Shoes hjälper barn att ge lika tillförlitlig information som när de intervjuas med den metod som liknar barnförhör. Nu kan vi också säga att In My Shoes verkar passa blyga barn som verkar spända och oroliga, särskilt bra, säger Karin Fängström.

In My Shoes utvecklades av forskare och psykologer i England som såg ett behov av ett intresseväckande hjälpmedel för att prata med barn som misstänktes ha varit utsatta. För att arbeta med In My Shoes behöver man genomgå en två-dagars kurs och certifiering, därefter är programmet kostnadsfritt att använda. Kursen ges av den icke vinstdrivande organisationen Child and Family Training.

Referens: Fängström, K., Salari, R., Eriksson, M., & Sarkadi, A. (2017). The computer-assisted interview In My Shoes can benefit shy preschool children’s communication.

angle-downcrossmenu