Planerade operationer ställs in även på måndag

Date: 11 oktober, 2019

All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även på måndag. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial.

Stoppet för planerad vård gäller fram till tisdag morgon. Undantag görs för medicinskt angelägna operationer.

Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regioner, däribland Region Uppsala.

– Vi har fortfarande ett osäkert läge. Vi får nu leveranser av sjukvårdsmaterial, men inte i tillräcklig mängd för att vi ska kunna garantera tillgången för normal verksamhet. Vi måste vara säkra på att ha utrustning för akutsjukvård och för de patienter som vårdas på vårdavdelningar. Vi beklagar att patienter får sina operationer uppskjutna, men vi måste sätta patientsäkerheten främst, säger Göran Günther, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset.

Akutsjukvården vid Akademiska sjukhuset, vården av inneliggande patienter och vård vid öppenvårdsmottagningar som inte rör medicinska ingrepp fungerar som vanligt. Vården vid Lasarettet i Enköping och vid länets vårdcentraler och jourmottagningar bedrivs också på normalt sätt.

– Vi fortsätter arbetet med att få försörjningen av sjukvårdsmaterial att fungera som vanligt igen. Vi har i nuläget ingen prognos för när problemen ska vara helt lösta, säger Göran Günther.

angle-downcrossmenu