Vinnova

Testbäddar ska stärka utveckling av ny svensk miljöteknik

Testbäddar ska stärka utveckling av ny svensk miljöteknik

Ett specialutrustat testområde för utveckling av UAV-burna miljöövervakningssystem (”drönare”), en testbädd för upptäckt och bortsortering av miljöskadligt avfall och en pilotfabrik för produktion och förädling av kristallin nanocellulosa baserad på skogsråvara. Det är några av Vinnovas nya satsningar inom programmet Testbäddar för miljöteknik. Testmiljöerna finns i Västervik, Örnsköldsvik, Malmö, Norrtälje och Stockholm.

Test- och demonstrationsmiljöer är viktiga vid utveckling av innovationer. Vinnova satsar på öppna testbäddar som ökar möjligheterna att få fram konkurrenskraftiga miljötekniska innovationer i Sverige som kan bidra till nya företag, ökad export och ökad sysselsättning.

Testbäddar inom miljöteknik är en del i regeringens satsning Testbädd Sverige och på strategiska samverkansprogram.

Nu får fem nya testbäddar finansiering med sammanlagt 26 miljoner kronor:

Testbädd UAV för övervakning av miljö och miljöteknik. SICS East Swedish ICT, Linköping, 7,8 miljoner
Västerviks flygplats utvecklas till provanläggning för UAV-burna miljöövervakningssystem (”drönare”) i samarbete mellan SICS East Swedish ICT, Västerviks kommun, Linköpings universitet, WABEMA och företag inom UAV, sensorutveckling, miljöskydd, skogs- och jordbruk, kraftnät, järnväg etc.

Sensorer och sortering för innovativ återvinning (SenSoRe), Swerea KIMAB, Stockholm, 5,5 miljoner Swerea KIMAB, IVL och ACREO bygger i samverkan med företag inom återvinningsindustrin en testbädd där olika tekniker för detektering och bortsortering av miljöskadligt avfall kombineras i ett integrerat sorteringssystem i industriell skala.

TinyBTalented, SP Processum, Örnsköldsvik, 3,6 miljoner
I Örnsköldsvik startar SP Processum i samarbete med råvaruleverantörer från skogsindustrin och applikationsutvecklare från olika branscher landets första pilotfabrik och testbädd för produktion och förädling av kristallin nanocellulosa.

Testbädd för grönblå urbana lösningar. Malmö kommun, Malmö stad, 7,8 miljoner
I stadsdelarna Augustenborg och Sofielund etablerar Malmö en testbädd där entreprenörer, teknikkonsulter, akademi, byggare och byggherrar tillsammans kan utveckla, testa och demonstrera biologiskt baserade miljötekniklösningar inom gröna tak, dagvattenhantering, vertikal odling, ekosystemtjänster mm.

Testbädd avloppsvatten – Demotest skärgård. Campus Roslagen, Norrtälje, 1 miljon
Campus Roslagen i Norrtälje bygger i samarbete med akademi och företag landets första öppna provanläggning för utveckling och test av nya markbaserade reningssystem för enskilda avlopp.

Post Comment