Vinnova

Pressinbjudan: Ny rapport om framgångsfaktorerna för svensk industri

Pressinbjudan: Ny rapport om framgångsfaktorerna för svensk industri

Trots ett högt kostnadsläge har Sverige många internationellt framgångsrika tillverkningsföretag. Hur är det möjligt? Svaren ges i en ny rapport som Vinnova, IF Metall och Teknikföretagen presenterar den 28 september.

I debatten framhålls ofta det höga kostnadsläget i Sverige som ett hinder för konkurrenskraftig produktion. Trots det har vi många framgångsrika tillverkningsföretag som verkar på en global marknad.

Vad är det som gör att tillverkningsföretag i Sverige kunnat bli så framgångsrika trots det höga kostnadsläget?

Den 28 september arrangerar Vinnova, IF Metall och Teknikföretagen ett seminarium som ger en inblick i svensk produktions framgångsfaktorer. Då släpps också rapporten ”Den svenska flaggskeppsfabriken – styrkor i svensk produktion”.

Rapporten har samlat erfarenheter från det Vinnova-finansierade projektet ”Den svenska flaggskeppsfabriken”, där Teknikföretagen och IF Metall samarbetat med svenska företag som har produktion i Sverige.

Medverkar gör bland andra Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen, Ola Asplund, senior advisor, IF Metall, Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova och Birgitta Södergren, Institutet för personal- och företagsutveckling vid Uppsala universitet, som följt projektet och skrivit rapporten.

Post Comment