Vinnova

Ny satsning på framtidens biologiska läkemedel

Vinnova och Vetenskapsrådet satsar nu på forskningsprojekt som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

Det är 45 miljoner kronor som går till forskningsprojekt som kan leda till ny behandling av bland annat smärta, cancer och ryggmärgsskador.

Projekten är de första inom ett forskningsprogram för framtidens biologiska läkemedel som Vinnova och Vetenskapsrådet startat på uppdrag av regeringen och som är en del i regeringens strategiska samverkansprogram inom life science.

Forskningsprogrammet sträcker sig över åtta år och har en statlig finansiering på totalt 320 miljoner kronor.

Vinnova har efter samråd med Vetenskapsrådet nu beslutat att ge bidrag till 11 projekt, där varje projekt får finansiering med upp till fem miljoner kronor. I projekten samarbetar universitetsforskare med industrin och/eller med sjukvården:

Stabiliserade och modulära proteinläkemedel, Karolinska Institutet, Cancer Center Karolinska, 2,5 miljoner
Projektledare: Pär Nordlund

Effektiv produktion av utveckling av nya biologiska läkemedel inspirerat av hur spindlar gör silke, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, 5 miljoner
Projektledare: Jan Johansson

Svenska äggantikroppar för att förhindra svåra och kliniska infektioner, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, 5 miljoner
Projektledare: Anders Larsson

Ny teknik för processrening av bioläkemedel, LAB-ON-A-BEAD AB, 1,7 miljoner
Projektledare: Göran Hjälm

GMP neurala progenitorceller för transplantation vid ryggmärgsskador, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap, 5 miljoner
Projektledare: Anna Falk

Minskade kostnader och förbättrad säkerhet vid immunoterapi för hjärnans sjukdomar, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 5 miljoner
Projektledare: Lars Lannfelt

ESCAPE Cancer – Engineerade SCAffoldProteiner Engagerade för CANCER-terapi, Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi, 5 miljoner
Projektledare: Anna Orlova

En ny klass av funktionella antikroppar inriktade på TRP jonkanaler för smärt- och cancerterapi, Oblique Therapeutics AB, 1,4 miljoner
Projektledare: Owe Orwar

Nya realtidssensorer för övervakning av kontinuerliga biologiska produktionsprocesser, Linköpings universitet, IFM, Linköping University, 5 miljoner
Projektledare: Daniel Aili,

Integrerad kontinuerlig nedströmsprocess för nästa generation av biologiska läkemedel, Lunds universitet, Institutionen för kemiteknik, 5 miljoner
Projektledare: Bernt Nilsson

Pancreatic tissue-precursors assembled by bioactive silk, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för bioteknologi, 5 miljoner
Projektledare: My Hedhammar

Post Comment