Vinnova

Ge lärosäten starkare drivkrafter att samverka

Ge lärosäten starkare drivkrafter att samverka

Vinnova har genomfört två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter hur de samverkar med det omgivande samhället. Nu redovisas resultatet av den andra piloten. En slutsats av testpiloterna är att det går att värdera lärosätenas samverkan.

Vinnova har haft i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället, som ska kunna användas i en framtida resursfördelningsmodell av basanslagen.

Modellen har testas i två piloter. I den andra piloten som nu genomförts har 60 miljoner kronor fördelats till 26 universitet och högskolor baserat på prestation och kvalitet i samverkan, som handlar om samverkansaktiviteter och resultat.

En slutsats av testpiloterna är att det går att värdera lärosätenas samverkansarbete.

– Det pågår ett engagerat utvecklingsarbete vid många universitet och högskolor, men lärosätena behöver få starkare drivkrafter att samverka. Det är viktigt både för stärka den vetenskapliga kvaliteten och för att forskning och utbildning ska komma till nytta i samhället, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Modellen som testats innebär att en del av medlen fördelats efter omdömen på samverkansarbetet. Vid fördelningen har även hänsyn tagits till lärosätenas storlek. Bedömningen, som gjorts av externa experter, har byggt på lärosätenas egna beskrivningar, intervjuer och enkäter till samverkansparter.

Fördelning av medel i testpilot 2 (avrundande belopp):

Blekinge tekniska högskola, 1,5 miljoner
Chalmers tekniska högskola, 3,2 miljoner
Göteborgs universitet, 2 miljoner
Högskolan i Borås, 2,3 miljoner
Högskolan Dalarna, 2,3 miljoner
Högskolan i Gävle, 1,5 miljoner
Högskolan i Halmstad, 2,2 miljoner
Högskolan i Jönköping, 2,3 miljoner
Högskolan Kristianstad, 2,2 miljoner
Högskolan Väst, 1,5 miljoner
Karlstads universitet, 2,3 miljoner
Karolinska institutet, 2 miljoner
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, 1,5 miljoner
Kungl. Tekniska högskolan, 3,3 miljoner
Linköpings universitet, 3,2 miljoner
Linnéuniversitetet, 3 miljoner
Luleå tekniska universitet, 2,3 miljoner
Malmö högskola, 2,3 miljoner
Mittuniversitetet, 1,6 miljoner
Mälardalens högskola, 3 miljoner
Stockholms universitet, 2,6 miljoner
Sveriges lantbruksuniversitet, 2,5 miljoner
Södertörns högskola, 2,3 miljoner
Umeå universitet, 2,6 miljoner
Uppsala universitet, 2,1 miljoner
Örebro universitet, 2,3 miljoner

Vinnova – pressmeddelanden

Post Comment