41 miljoner till innovation i små och medelstora företag

41 miljoner till innovation i små och medelstora företag