Vinnova

3D-printing av mänsklig hud – ett av 36 nya projekt inom utmaningsdriven innovation

3D-printing av mänsklig hud – ett av 36 nya projekt inom utmaningsdriven innovation

En lösning för att framställa hud genom 3D-printing, ett nytt soldrivet vattenreningskoncept och insekter som ett näringsriktigt, smakligt och grönt alternativ för mat och djurfoder. Det är några av de 36 nya projekt som Vinnova finansierar genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Inom programmet Utmaningsdriven innovation ges finansiering i tre steg. Nu få projekt finansiering i det första steget där de initieras. Projekt med goda resultat har senare möjlighet att gå vidare i steg två och tre.

– Vi ger här möjlighet för företag, kommuner och lärosäten att tillsammans börja arbeta med innovativa lösningar för att möta samhällsutmaningar. Projekten ska på sikt kunna ge både samhällsnytta och affärsnytta, säger Daniel Rencrantz, programansvarig för Utmaningsdriven innovation på Vinnova.

Ett av projekten handlar om 3D-bioprinting, för att framställa human vävnad som i förlängningen ska kunna ersätta skadade kroppsdelar.

Ett annat projekt handlar om ett nytt soldrivet och portabelt vattenreningskoncept, som ska kunna erbjuda rent, avsaltat vatten till områden i världen där behovet finns.

Ett tredje projekt ska utveckla användningen av insekter som ett näringsriktigt, smakligt och grönt alternativ för mat och djurfoder.

Följande 36 projekt får finansiering med sammanlagt knappt 18 miljoner kronor, max 500 000 kronor per projekt:

Framtidens hälsa och sjukvård
Hälsofrämjande innovation i samverkan, genomförs av 4 parter under ledning av Tapio Salonen och Malmö högskola.
En fungerande måltid – innovation mot undernäring, genomförs av 5 parter under ledning av Petra Sommarlund och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Skriv ut dig – Mot 3D Bioprintade organ – Hud, genomförs av 9 parter under ledning av Paul Gatenholm och Chalmers Tekniska Högskola.
eNursing IT-stöd för omvårdnadsteamets arbete för ökad kvalitet, patientsäkerhet och bättre vårdupplevelse, genomförs av 12 parter under ledning av Bengt Arne Sjöqvist och Chalmers Tekniska Högskola
Minimalt invasiv biomarkörbaserad cancerdiagnostik och behandlingsprediktion, genomförs av 3 parter under ledning av Rolf Lewensohn och Karolinska Institutet.
SUCCCE – Avancerat beslutstöd för larmhantering i komplexa vårdmiljöer, genomförs av 5 parter under ledning av Ursula Hass och Nordic Industry Consulting.
Innovation för preventiva hälsotjänster, genomförs av 3 parter under ledning av Jonas Matthing och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Organisk Bioelektronik ger framtidens patient kontroll över sin egen behandling, genomförs av 5 parter under ledning av Trine Vikinge och SICS East Swedish ICT.

Hållbar industriell utveckling
Användarvänlig och optimal lagring av förnybar energi för robust energiförsörjning av småskalig industri, genomförs av 7 parter under ledning av Anna Alexandersson och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Water in a Box, genomförs av 3 parter under ledning av Mats Jackson och Mälardalens högskola.
Resurseffektiv användning av vattenverkslam, genomförs av 8 parter under ledning av Kenneth Persson och Sweden Water Research.
PVCLOOP – Hållbar PVC återvinning i Sverige, genomförs av 8 parter under ledning av Annika Boss och Swerea IVF.
Cirkulär ekonomi – verktyg för verkställande, genomförs av 4 parter under ledning av Sofia Ritzén och Kungliga Tekniska Högskolan.
Energi- och resurseffektiv växthusteknik för konkurrens på en internationell marknad, genomförs av 5 parter under ledning av Michael Sillén och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Integrerad akvakultur-Innovativt marint produktionssystem, genomförs av 5 parter under ledning av Mikael Olshammar och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Forest Fish framtidens fisk växer på träd, genomförs av 7 parter under ledning av Niklas Berglin och SP Processum AB.
Hållbara affärsmodellsinnovationsmetoder i ekosystem för digitalisering av svensk tillverkning, genomförs av 4 parter under ledning av Vinit Parida och Luleå tekniska universitet.
Beslutsstödsmetod för innovativ och hållbar affärsutveckling, genomförs av 6 parter under ledning av Maria Lindblad och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri, genomförs av 6 parter under ledning av Chuan Wang och Swerea Mefos.
Realtidsuppföljning av sjöfartens svavelutsläpp – ett bidrag till industriell konkurrens på lika villkor, genomförs av 5 parter under ledning av Börje Berneblad och Marine Benchmark Gothenburg.
Insekter som mat och foder – det näringsrika, smakliga framtidsalternativet med litet ekologiskt fotavtryck, genomförs av 5 parter under ledning av Johan Berg och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Framtidens smarta produktion – Hållbar tillväxt genom småskalig, industriell tillverkning, genomförs av 12 parter under ledning av Anna Stenemyr och SP Process Development.
Nyttiggörande av flygaska från avfallsförbränning, genomförs av 11 parter under ledning av Louise Staffas och IVL Svenska Miljöinstitutet.
Energiaskor – Ett hållbart konstruktionsmaterial, genomförs av 11 parter under ledning av Inge Johansson och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Hållbara attraktiva städer
Den lokala cirkulära livsmedelskedjan – drivkraft för hållbar samhällsutveckling, genomförs av 6 parter under ledning av Gunilla Meurling och Uppsala kommun.
Småskalig hantering av dagvattensediment, genomförs av 5 parter under ledning av Jozsef Mácsik och Ecoloop.
Användarvänligt mobilitetssystem för städer, genomförs av 5 parter under ledning av Per Gyllenspetz och Kungliga Tekniska Högskolan.
Klimatsäkra och arbetsskapande odlingssystem i industriområden, genomförs av 8 parter under ledning av Irena Lundberg och Stockholm Business Region Development.
Hållbar sanering i stadskärnor med kulturhistoriskt värde, genomförs av 3 parter under ledning av Ann-Catrine Norrström och Kungliga Tekniska Högskolan.
Modell för inkludering av sociala nyttor i investeringar för stadsområdesutveckling, genomförs av 6 parter under ledning av Lena Smidfelt Rosqvist och Trivector Traffic.
ElectriVillage Mariestad, genomförs av 7 parter under ledning av Ulf Corne och Forsus.
Käka syrsor, kittlar dödsskönt i kistan, genomförs av 5 parter under ledning av Annika Grälls och Örebro universitet.
Ökad attraktivitet och minskad trängsel genom nya lösningar för cirkulär masshantering, genomförs av 6 parter under ledning av Kristina Lundberg och Ecoloop.

Informationssamhället
Stadens Kontrollrum, genomförs av 4 parter under ledning av Tomas Pennvall och SICS Swedish ICT Västerås.
Svenska överallt: SFI med språkbad, genomförs av 9 parter under ledning av Gunnar Karlsson och Kungliga Tekniska Högskolan.
Kronisk kunskap, genomförs av 5 parter under ledning av Maria Hägglund och Karolinska Institutet.

Vinnova – pressmeddelanden

Post Comment