Uppsalahem ger hyresgäster förtur i nyproduktion

Uppsalahem ger hyresgäster förtur i nyproduktion