Uppsalahem

​Analys visar att det ljusnar på studentbostadsmarknaden

Akademiska Hus, Uppsala universitet och Studentstaden har gjort en uppföljande studie över hur efterfrågan på studentbostäder i Uppsala kommer att utvecklas de kommande åren. Resultat visar att Uppsala har ett gott utbud av studentbostäder i relation till andra studentstäder och trycket kommer att minska något framöver på grund av pågående och planerad studentbostadsproduktionen.

Undersökningen har gjorts i samarbete med Evidens, som både har intervjuat och ana­lyserat utbudet samt betalningsviljan bland studenter på Uppsalamarknaden. Syftet med denna fördjupning är att resultatet ska kunna ligga till grund för olika aktörers be­dömning av efterfrågan på nyproducerade student- och forskarbostäder. Med en sådan bedömning blir det lättare för olika aktörer att få en realistisk bild av behov, efterfrågan och vilka volymer av nyproducerade bostäder som troligtvis kan komma att tillföras marknaden under överskådlig tid.

— Med 26 000 helårsstudenter finns det i dagsläget studentbostäder till knappt hälften av dem. Att fler bostäder byggs är mycket viktigt för lärosätenas framtida konkurrenskraft och här vill Akademiska Hus vara med och ta ansvar. Ingen stu­dent ska behöva välja bort utbildningar på grund av bostadsbrist, säger Peter Bohman, regiondirektör på Akademiska Hus region Uppsala.

Kommande byggplaner

De närmaste åren ska det byggas cirka 1 650 nya studentbostäder i Uppsala. Totalt summerar alla planer på minst cirka 3 500 – 4 000 nya studentbostäder. Dessutom finns det planer på att bygga minst lika mycket till efter år 2018. Samtidigt kommer antalet helårsstudenter vid Uppsalas Universitet vara relativt konstant.

— När vi lägger ihop de planer som finns på nya studentbostäder de kommande åren med universitetens utveckling så ser vi att läget ljusnar, säger Kay Svens­son, biträdande Universitetsdirektör på Uppsala universitet.

Efterfrågan styrs av priset

Skattningen av efterfrågan och betalnings­viljan för nyproducerade studentbostäder visar att det är möjligt att bygga cirka 1 500 nya studentbostäder, givet att hyresnivån för dessa är cirka 5000 kr/månad. Kan hyres­nivån hållas lägre kommer efterfrågan bli större vilket gör det möjligt att bygga ännu fler studentbostäder.

— För oss är det viktigt att nyproduk­tionstakten och prisnivån håller jämna steg med det studenterna efterfrågar. Det är tydligt att det finns en preferens för att bo centralt och ha närhet till cam­pus och det är också där vi vill koncen­trera vår närvaro, säger Benny Enholm, vd Studentstaden.

Uppsalahem – pressmeddelanden

Post Comment