Nyheter

Uppsalaföretag öppnar marknadsplats för författare, forskare, skribenter och specialister

Kunskapsmarknad.se är en ny marknadsplats där kunskapsföretagare, författare, forskare, skribenter eller specialister inom olika områden kan marknadsföra och sälja sin information denna virtuella marknadsplats. Genom att hyra plats på Kunskapsmarknad.se kan man enkelt få sin information förpackad, ljud & bild mestadels som pdf-filer och ljudfiler som mp3, distribuerad och presenterad för marknaden.

Inom kort öppnas Kunskapsmarknad.se. Där kan kunden snabbt och enkelt kan välja bland böcker, dokument och ljudböcker på vårt Internetbaserade salutorg. Betalningen sker direkt och enkelt med hjälp av de vanligaste kreditkorten och köpesumman fördelas med hjälp av vårt sofistikerade betalsystem till den säljande kunskapsföretagaren och en avtalad provisionsdel till Kunskapsmarknad.se.

E-postboken är här!
Kunskapsmarknad.se öppnar för att den som besitter en specifik kunskap enkelt ska kunna sälja den via Internet utan att behöva i första hand vända dig till en förläggare.
Det är inte så lätt för en okänd skribent att få en förläggare. När man vänder sig till ett förlag kanske man får svaret ”för att få lite bokkänsla, bör vi minst ha hundra sidor”.
Genom Kunskapsmarknad.se får man stark påverkan på processen: hur många sidor ska det vara, hur ska texten delas upp med olika titlar, riktade till respektive målgrupp. Genom Kunskapsmarknad.se kan man själv påverka prissättning, layout, bildval och till exempel val av inläsare för ljudboken.

Kunskapsmarknads utbud
”Demens i Yrkeslivet” är Kunskapsmarknads första produkt och ett exempel på hur en produkt i Kunskapsmarknad.se kan vara upplagd.

”Demens i Yrkeslivet” i både text- och ljudfil.
Kerstin Lundström, Octopus Demens, sakkunnig inom Demensområdet har tillsammans med läkaren Ingvar Karlsson skrivit Demens i yrkeslivet, en handledning på drygt 20 sidor om vad man som chef, i sin dagliga kontakt med medarbetarna, bör känna till om demens. Diagnosen demens sätts på allt fler i allt yngre åldrar. Ofta ges yrkesverksamma personer i trettio- till fyrtioårsåldern en annan, felaktig diagnos. De förklaras utbrända och det tar sedan tid innan de får sin rätta diagnos, och här är det viktigt att få en tidig diagnos.

Genom Kunskapsmarknad.se säljer Kerstin Lundström en textversion (pdf) och en version som ljudbok (mp3).

Ljudbok levereras i ljudfil via e-post
När det gäller att förmedla information via tryckt text och ljud, till exempel kassettböcker, använder man uttrycket bok av gammal hävd. Den senaste tekniska utvecklingen inom Internet och en bred spridning av persondatorer och bredband både i hem och på arbetsplatser har gjort att vi via e-post kan sända information i form av text (i första hand pdf-filer) och ljud förpackat i format mp3. Mindre filer sänds direkt som e-postbilaga. Text- och ljudfiler över 1MB görs i stället tillgängliga för nedladdning genom att en engångslänk e-postas till kunden.

På Kunskapsmarknad.se kan man när som helst på dygnet kan köpa information i ljud- eller textfil. Textfilen skrivs om man så vill ut på egen skrivare och man får en trycksak i formatet A4. Skulle man vilja gå vidare och ta fram en tryckt version är pdf-filen ett bra underlag för en fortsatt formgivning. Naturligtvis är det inte bara pdf-filer som är aktuella, allt som går att förpacka i en fil och kan sändas via e-post eller laddas ner från server kan byta ägare via vår kunskapsmarknad.

Kunskapsmarknad.se

Ytterligare information:
<

Post Comment