Nyheter

Uppsalabornas bolånevanor

Enligt data från Finansinspektionen har den genomsnittliga skuldkvoten i Sverige på bolån ökat från 387% till 406% mellan 2014 och 2015. De som tecknar nya bolån väljer alltså att låna allt mer i förhållande till hushållets totala inkomst.

Samtidigt har belåningsgraden minskat något vilket skapar större ekonomiska marginaler. Men det är stora variationer över landet.  I undersökningen finns presentation av Storgöteborg,  Stormalmö, StorStockholm, Övriga landet och Övriga stora städer. Uppsala bör därmed likställas med den sista kategorin även om siffrorna inte exakt speglar stadens bolånesituation.

Genomsnittlig belåningsgrad – Belåningsgrad räknas ut genom att ta lånesumman dividerat på värdet på bostaden. Det speglar därmed hur stor del av bostaden som är belånad. Bland Övriga storstäder i Sverige var medel på 65,7% vilket kan jämföras med medel över hela landet på 65%. Oavsett del av landet var belåningsgraden högre på bostadsrätter än på villor. Lägst belåningsgrad fanns generellt på fritidshus. Lägst belåningsgrad hade Stockholm med 60,8%.

Privatlån – I undersökningen fanns även en del fokus på privatlån och hur stor del av befolkningen som tecknat detta. I ”Övriga storstäder” var det 4,9% av befolkningen som hade privatlån och medel i Sverige var 5%. Som diagrammet visar har andelen med privatlån minskat de senaste åren. Däremot ligger Storstockholm betydligt bättre än andra delar av landet. Där är det enbart 2,4% av befolkningen som har privatlån.

Blancolån
Att det är betydligt färre i Storstockholm som har privatlån än i övriga delar av landet kan bero på att många har bostäder med utrymme för större bolån. Även den genomsnittliga belåningsgraden i Stockholm pekar på att låneutrymme finns på bolånet” kommenterar Pontus Holgersson på Consector förhållandet.

Skuldkvot – Skuldkvot är sammanlagda lån i förhållande till inkomst. I ”Övriga storstäder” är siffran 372% medan det över hela landet är ca 410%. Här står Stockholm ut rejält med hela 529%. Även här skiljer det sig mellan bostadsrätter och andra boendeformer. Personer som lånat till bostadsrätt har generellt högre skuldkvotsprocent.

skuldkvot scb

Amortering – Andelen som amorterar i snitt i Sverige är ca 67%. I ”Övriga storstäder” är siffran 70,1%. Även här sticker däremot Stockholm ut. Det är enbart 56,6% som amorterar och även gällande andel av inkomst som läggs på amortering är det de två största städerna som presenterar andra siffror än andra delar av landet. I Storstockholm läggs 2,9% av inkomsten på amortering vilket kan jämföras med ”Övriga storstäder” på 3,3 och medlet på 3,3%.

Överlag har amorteringarna ökat en hel del sista åren.  Siffran från år 2015 var 67% och år 2011 var den bara 44%. Här ska man komma ihåg att amorteringskravet infördes sommaren 2016 vilket inte återspeglar sig i siffrorna ovan.

Om siffrorna för ”Övriga storstäder” kan appliceras på Uppsala ligger staden kring riksgenomsnittet på de flesta punkterna. Men med amorteringskrav och diskussion kring bolånetak kan lånemarknaden snabbt förändras.

Post Comment