Uppsala Universitet

Uppsala laddar för bandy med promenad för hjärnforskningen

På lördag är det dags. Tidigare bandyspelaren Mathias Bissen Larsson utmanar Uppsalaborna och promenerar för svensk hjärnforskning innan matchen. Publiken välkomnas också till forskartältet intill arenan för att lära mer om hjärnan.

Bandymatchen på lördag bjuder på mer än bandy. Kunskap om hjärnan och dess sjukdomar, och chansen att bidra till forskning. IK Sirius och Uppsala universitet arrangerar en ”Bissen-promenad” tillsammans med tidigare bandyspelaren Mathias Larsson som drabbades av en svår stroke för sex år sedan.

Hjärnforskningen har på gjort stora framsteg på senare år, men fortfarande finns många frågor kvar att besvara. Det finns också ett stort intresse för hjärnans funktion från allmänheten. Forskare finns på plats på lördag för att berätta om aktuell forskning och svara på frågor. Vad händer med hjärnan när man får ett slag i huvudet? Varför känner man smärta? Vilka behandlingar mot smärta är tillförlitliga? Vad händer med hjärnan vid sömnbrist?

Kort om hjärnan:
– Mer än var tredje svensk drabbas någon gång av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning i hjärnan.
– Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen. I Sveriges beräknas cirka 100 000 personer lida av sjukdomen.
– Cirka 30 000 per år får stroke, varav ungefär en tredjedel får afasi.
– En person av fem drabbas någon gång i livet av depression
– Smärta är en av de vanligaste besöksorsakerna (20-40%) i primärvården
– Var tionde svensk missbrukar alkohol och uppskattningsvis 5000-7000 personer per år i Sverige dör av sjukdomar eller skador som har samband med alkohol.
– Hos barn och tonåringar är hjärntumör den näst vanligaste cancerformen med omkring 80 nya fall per år i Sverige.
– traumatisk hjärnskada är den vanligaste orsaken till förtida handikapp och död hos yngre.
– Upprepade hjärnskakningar kan ge ett demensliknande tillstånd.

Läs om Bissen och hans berättelse.
Läs mer om programmet.
Läs mer om de närvarande forskarnas forskning.

Post Comment