Uppsala Universitet

Universitetet utreder motionsverksamhet för studenter

Universitetet utreder motionsverksamhet för studenter

Universitetet kan inte överta Studenthälsan i Uppsalas motionsverksamhet. Former och finansiering för fortsatt motionsverksamhet ska utredas.

Universitetet har enligt högskoleförordningen ansvar för att studenterna har tillgång till förebyggande hälsovård. Studenthälsan i Uppsala har på uppdrag av universitet drivit studenthälsovård i form av en mottagning och genom motionsverksamhet på Campus 1477.

– Vi ville gärna ta ansvar för både mottagning och motion, eftersom båda är viktiga för studenternas hälsa. Universitetet ansökte om ett avgiftsbemyndigande hos utbildningsdepartementet för att kunna ta betalt för träningskort. Vi har nu fått besked om att vår ansökan inte har bifallits och därför kan vi inte driva motionsverksamheten i egen regi, säger universitetsdirektör Katarina Bjelke.

En utredning tillsätts nu för att hitta en lösning för att studenterna även i fortsättningen ska få tillgång till en väl fungerande motionsverksamhet. Utredningen väntas bli klar under kommande läsår. Under utredningstiden kommer universitetet att möjliggöra för Studenthälsan i Uppsala att fortsätta driva motionsverksamheten på Campus 1477.

– Utredningen behöver titta på olika alternativ för hur motionen kan drivas. Om en aktör utanför universitetet ska ansvara för motionen, så måste detta upphandlas. För det behöver vi få ett gediget underlag, säger Katarina Bjelke.

Uppsala universitet – pressmeddelanden

Post Comment