Uppsala Universitet

Tre nya hedersdoktorer vid medicinska fakulteten

Tre nya hedersdoktorer har utnämnts vid medicinska fakulteten: Dr. Robert Califf, inflytelserik klinisk forskare och chef för den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration; Marcia McNutt, geofysiker och President för National Academy of Sciences samt Professor Bruce Rubin, verksam vid Harvard University.

Robert Califf är en av världens mest inflytelserika kliniska forskare och har nyligen utsetts till högste chef för Food and Drug administration (FDA), det amerikanska livsmedels- och läkemedelverket. Han var tidigare professor i medicin och chef för klinisk och translationell forskning vid Duke University, North Carolina, USA. Han är också grundare av världens största akademiska kliniska forskningsinstitut Duke Clinical Research Institute. Dr. Robert Califf är en internationellt erkänd expert inom kardiovaskulär medicin, klinisk forskning och kvalitetsutveckling i sjukvården. Han har varit ledare för många stora kliniska studier och är en av de mest citerade forskarna inom biomedicin. Hans forskning har haft stor betydelse för den globala medicinska utvecklingen. Califf har på senare år bland annat arbetat med att sammanföra stora delar av hälsovården i USA i ett gemensamt nätverk för observationsstudier, biologiska mätningar och kliniska prövningar i syfte att snabbare och effektivare utvärdera nya behandlingsstrategier och förbättra hälsan.

Marcia McNutt är geofysiker och sedan juli 2016 President för National Academy of Sciences där hon varit medlem i sektionen för geologi sedan 2005. Mellan 2013 och 2016 var McNutt chefsredaktör för Science. Utöver sina insatser för vetenskapssamhället har hon under sin tid på Science varit mycket engagerad i arbetet med Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists, som delas ut årligen av Science och SciLifeLab med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. McNutt har i samband med prisevenemangen deltagit i seminarier och diskussioner med forskare. Hon har särskilt uppmärksammat frågor om unga forskares karriärmöjligheter och om reproducerbarhet av publicerade data. Marcia McNutt disputerade 1978 vid Scripps Institution of Oceanography i La Jolla. Hon har varit chef för Monterey Bay Aquarium Research Institute, professor vid University of Califomia Santa Cruz och professor vid Stanford. Dessutom har hon varit chef för US Geological Survey.

Professor Donald Bruce Rubin är en av de absolut mest betydelsefulla och citerade statistikerna i världen och innehavare av John L. Loeb-professuren i statistik vid Harvard. Hans främsta bidrag är hur slutsatser om orsak och verkan, till exempel av medicinering eller behandling, kan göras utan experiment. Han har utvecklat begrepp och metoder som numera används av alla forskare in medicin men också inom samhällsvetenskap. Dessa metoder och begrepp benämns numera Rubins kausala modell. Denna modell tydliggör inte bara innebörden av orsakssamband utan även de antagandena som görs för att man ska kunna dra slutsatser till hela populationer. Rubins bidrag är av speciell betydelse för Svenska forskare eftersom vi har unika befolkningsregister som kan hjälpa oss förstå orsakssamband i klinisk praxis, framför allt för sådana individer som ofta inte inkluderas i dubbelblinda randomiserade kliniska studier, som t.ex. äldre och multisjuka patienter.

Uppsala universitet – pressmeddelanden

Post Comment