Uppsala Universitet

Nytt konstsamarbete: Uppsalas konstskatter i stor utställning på Zornmuseet

Nytt konstsamarbete: Uppsalas konstskatter i stor utställning på Zornmuseet

Unika kuriositeter från 1600-talet, magnifika porträtt, underbara landskap och rofyllda stilleben – Uppsala universitet äger en av Sveriges största och äldsta konstsamlingar. I höst lånas delar av den ut till Mora, till Zornmuseets stora vinterutställning.

I Uppsala finns många konstverk i byggnader där de kan betraktas av studenter, lärare och universitetsanställda, men dit allmänheten har begränsat tillträde. Avsikten med samarbetet och utställningen är att göra ett rikt urval av universitetets skatter tillgängliga för en bredare publik.

– Den pågående renoveringen av Universitetshuset har skapat ett unikt tillfälle att kunna låna ut ett generöst antal målningar till Zornmuseet i Mora. För att de där ska kunna ses av en ny publik, säger Mikael Ahlund, biträdande museichef för universitetsmuseet Gustavianum och ansvarig för universitetets konstsamling.

– Zornmuseet ligger visserligen i Mora, men har en bred publik från i olika delar av landet som reser dit under vintersäsongen, inte minst under Vasaloppstider. Att visa verk ur universitetets samling där innebär därför att många olika besökare får tillfälle att se dem, inte enbart Moraborna.

Utställningen tar avstamp i 1600-talets Gustavianum, universitetets äldsta bevarade byggnad, fortsätter till Linnés Hammarby och andra miljöer präglade av 1700-talets konstnärliga och vetenskapliga guldålder och leder vidare till Universitetshusets högtidliga 1800-tal, där framför allt porträttsamlingen utgör ett viktigt inslag.

Förutom porträtt visas bland annat landskap, stilleben och genrebilder från olika länder och epoker. Ett urval av föremål från det berömda konstskåpet från Augsburg visas också i utställningen, liksom några magnifika verk ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar, Bibliotekets samlingar har till exempel lånat ut en volym av Olof Rudbeck den äldres berömda Blomboken av från sent 1600-tal.

Ett tema som också behandlas i utställningen är konstnären Anders Zorns många kopplingar till Uppsala, till universitetet och till dess konstsamling. Utställningen är ett samarbete mellan Zornmuseet och Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum.

Utställning: Konstskatter från Uppsala
Tid och Plats: Zornmuseet i Mora, den 8 oktober 2016 – 5 mars 2017

Uppsala universitet – pressmeddelanden

Post Comment