Uppsala Universitet

Kirurgi eller ej – läkares beslut styrs av sjukvårdssystem och ersättningsmodell

Kirurgi eller ej – läkares beslut styrs av sjukvårdssystem och ersättningsmodell

Kroppspulsåderbråck är ett potentiellt livshotande tillstånd som behandlas med kirurgi. Genom ett unikt internationellt samarbetsprojekt har forskare analyserat hur denna sjukdom behandlas i elva olika länder på tre kontinenter och resultaten visar på överraskande skillnader i behandlingsbeslut. Studien, som genomfördes bland annat av forskare vid Uppsala universitet, har nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Circulation.

Studien visar att i länder med privat sjukvårdssystem, och där ersättning utgår per genomförd operation (USA, Australien, Tyskland och Schweiz), var kirurger mer benägna att genomföra en förebyggande operation hos patienter med små kroppspulsåderbråck (abdominellt aortaaneurysm). I dessa länder opererades en stor andel patienter redan när bråcket var mindre än den rekommenderade gränsen för operation enligt internationella riktlinjer. Läkare i dessa länder var också mer benägna att erbjuda kirurgi till äldre patienter (>80 år), och opererade oftare patienter med minimalinvasiv kirurgi (så kallad endovaskulär aortareparation, EVAR).

I länder med allmän hälsoförsäkring och populationsbaserad ersättning för kirurgi (Danmark, Finland, Ungern, Island, Nya Zealand, Norge, Sverige) var läkare mer benägna att följa nuvarande evidensbaserade riktlinjer, och vänta med operation till bråcket hade uppnått en storlek av minst 5,5 cm hos män och 5,0 cm hos kvinnor. I vissa länder var tillgången till minimalinvasiv kirurgi begränsad på grund av lokala riktlinjer och finansiella begränsningar.

– Studien visar att sjukvårdssystem och ersättningsmodeller har minst lika stor betydelse för kirurgers beslut om behandling av patienter som vetenskapliga studier och internationella riktlinjer. Både positiva och negativa incitament påverkar klinisk praxis, säger Kevin Mani, docent i kärlkirurgi vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset, som är huvudansvarig för studien.

Studien omfattar >50,000 patienter som opererats för kroppspulsåderbråck under perioden 2010-2013 i elva länder. Det svenska kärlregistret Swedvasc, som var det första kärlkirurgiska registret i världen, har bidragit med data till studien, som innefattar register i Europa, Australien och USA.

Post Comment