​Supergener kan bildas utan inversioner

Date: 22 november, 2017

Inversioner behövs inte för att bilda supergener. Forskare vid Uppsala universitet kan visa att supergener kan bildas även på kromosomer som saknar inversioner eller andra strukturella förändringar. Det visar en ny studie som är publicerad i Nature Communications.

Det har funnits tecken på det här tidigare men det är först nu som det har gått att bevisa att det finns andra mekanismer som kan påverka, men vi vet ännu inte vad dessa är, säger Jesper Svedberg vid Evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala universitet och en av studiens huvudförfattare.

En så kallad supergen är en grupp av gener som ligger bredvid varandra på en kromosom, och som nedärvs tillsammans som ett paket. Det allra mest kända exemplet på en supergen är våra könskromosomer, men det finns också supergener som till exempel bestämmer utseendet på enskilda individer hos vissa fjärils- och fågelarter.

För att supergenerna ska grupperas i paket i nedärvningsprocessen, behövs faktorer som garanterar att de nedärvs tillsammans och inte blandas upp. De faktorerna är svåra att studera, och man har ofta antagit att de är associerade med förändringar i strukturen på kromosomer.

I den nya studien visar forskarna att detta inte alls behöver vara fallet, utan att det finns genkomplex innehållande många hundra gener som nedärvs tillsammans utan att ha någon förändring i strukturen. Studien leder till ny förståelse för hur supergener bildas och hålls samman.

– Vi kan visa på ett fenomen som forskare måste börja leta efter. Man måste ta i beräkningen att det inte bara är inversioner som är förutsättningen för supergenerna, utan det kan bero på något annat. Nästa steg är att försöka hitta vad det kan vara, säger Jesper Svedberg.

Y Sun et al (2017); Large-scale suppression of recombination predates genomic rearrangements in Neurospora tetrasperma, Nature Communications, DOI 10.1038/s41467-017-01317-6
https://www.nature.com/articles/s41467-017-01317-6

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu