​Jan Eliasson föreläser om mänskliga rättigheter

Date: 18 september, 2017

Hur hänger mänskliga rättigheter, utveckling och säkerhet ihop? Jan Eliasson, ordförande för fredsforskningsinstitutet Sipri och tidigare bland annat utrikesminister, ordförande för FN:s generalförsamling och vice generalsekreterare i FN, kommer till Uppsala universitet på fredag, 22 september, och håller en öppen föreläsning i ämnet.

Jan Eliasson är en av Sveriges mest framträdande diplomater med bred erfarenhet från internationellt samarbete. I uppdraget som vice generalsekreterare för FN (2012-2016) ingick att betona sambandet mellan mänskliga rättigheter och arbetet för utveckling, fred och säkerhet. Tidigare var Jan Eliasson utrikesminister (2006), kabinettssekreterare (1994-2000), ambassadör för Sverige i FN (1988-92) och ambassadör i USA (2000-2005). Han var ordförande för FN:s generalförsamling 2005-2006.

Han är hedersdoktor och tidigare gästprofessor vid Uppsala universitet och en flitig förekommande föreläsare vid exempelvis institutionen för freds- och konfliktforskning.

Jan Eliassons framträdande ingår i universitetets serie av föreläsningar kring mänskliga rättigheter till minne av förutvarande rektor Martin H:son Holmdahl (1923-2015) och i vars namn universitetet inrättat ett pris till lärare och studenter i detta fält.

Rektor Eva Åkesson inleder sammankomsten och Jan Eliassons anförande följs av diskussion med professor Peter Wallensteen. Tillfälle ges till frågor från publiken.

Om föreläsningen: http://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=28134

Martin H:son Holmdahl-stipendiet för främjande av mänskliga fri- och rättigheter instiftades av universitetet 2003 som en hyllning till dess förutvarande rektor. Det är universitetets främsta pris för insatser inom detta område. Stipendiet ”skall tilldelas en anställd inom universitetet, en grupp av sådana anställda, en student, eller en grupp av studenter, som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter.

Mottagaren av stipendiet ska ha studerat och/eller arbetat för att främja mänskliga fri- och rättigheter eller aktivt bekämpat brott mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, varhelst i världen dessa brott inträffat”. http://www.uu.se/om-uu/akademiska-traditioner/priser-utmarkelser/holmdahl-stipendiet/

Jan Eliasson: Human Rights in a Time of Global Insecurity

Datum: fredag 22 september kl 14:30 – 16
Plats: Universitetsaulan, Universitetshuset, Biskopsgatan 3.
Arrangör: Uppsala universitet och Utrikespolitiska föreningen

Kontaktperson: Jakob Piehl, telefon: 070-1679481, jakob.piehl@uadm.uu.se

angle-downcrossmenu