​Balansen mellan dopamin och serotonin påverkar social fobi

Date: 22 januari, 2020

Det kan vara balansen mellan signalsubstanserna serotonin och dopamin i hjärnan som påverkar om en person utvecklar social fobi. Tidigare har forskning i huvudsak fokuserat på serotonin- eller dopaminsystemen var för sig. Nu kan forskare vid Uppsala universitet visa att det finns en koppling däremellan som man tidigare inte känt till. Resultateten publiceras i Molecular Psychiatry (Nature).

– Vi ser att det finns en annan balans mellan serotonin- och dopamintransport hos personer med social fobi jämfört med kontrollpersoner. Interaktionen mellan serotonin- och dopamintransport förklarade mer av skillnaden mellan grupperna än varje transportör för sig. Det antyder alltså att man inte bör stirra sig blind på en signalsubstans i taget utan att balansen mellan olika system kanske är viktigare, säger Olof Hjorth, doktorand vid institutionen för psykologi.

Personer med social fobi lider av ångest i sociala sammanhang vilket kan medföra stora problem i relationer, kompisumgänge och i arbetslivet. Den här studien visar att de drabbade kan ha en obalans mellan serotonin- och dopamintransportörerna i amygdala och andra hjärnområden som är viktiga för rädsla, motivation och socialt beteende. Funktionen hos hjärnans signalämnen påverkas av hur stor mängd som återtransporteras till sändarcellen, vilket styrs av särskilda transportörproteiner.

-Vi har tidigare sett att en ökad produktion och förändrad återtransport in i cellen av serotonin är inblandad vid social fobi, vilket vi nu delvis replikerar. Men vi kan också för första gången visa att återtransporten av dopamin har ett samband med hur stora svårigheter personer med social fobi upplever, säger Olof Hjorth.

Ett möjligen ännu viktigare fynd är att personer med social fobi, då de jämförs mot diagnosfria personer, visar obalans mellan serotonin- och dopamintransportörerna i amygdala och andra hjärnområden som är viktiga för rädsla, motivation och socialt beteende.

Tekniken som använts är så kallad PET (positronemissionstomografi) där radioaktiva molekyler sönderfaller och sänder signaler som gör att forskarna kan bestämma tätheten av transportörproteiner i olika delar i hjärnan. Det här är den första PET-studien där man har tittat på serotonin- och dopamintransport samtidigt och där de radioligander man använt har väldigt hög affinitet för just dessa transportmolekyler.

Fynden kan förhoppningsvis leda till bättre förståelse för orsakerna till social ångest och på sikt leda till nya, mer effektiva behandlingar.

-Vi ser att många av våra patienter har symptom som påverkar stora delar av vardagen negativt och många har lidit av sina symtom större delen av sina liv, så det är viktigt att förstå uppkomsten och finna effektiva behandlingar, säger Olof Hjorth.

Hjorth, O.R., Frick, A., Gingnell, M. et al. Expression and co-expression of serotonin and dopamine transporters in social anxiety disorder: a multitracer positron emission tomography study. Mol Psychiatry (2019) doi:10.1038/s41380-019-0618-7, https://rdcu.be/b0zoU

För mer information:

Olof Hjorth, institutionen för psykologi, avdelningen för emotionspsykologi, vid Uppsala universitet, e-post: olof.hjorth@psyk.uu.se, telefon:018-471 25 46, 070-823 92 11.

Tomas Furmark, professor vid institutionen för psykologi, avdelningen för emotionspsykologi, vid Uppsala universitet, e-post: tomas.furmark@psyk.uu.se, Telefon: 018-471 2153, 073-683 34 87.

arrow-leftarrow-rightleafangle-downcrossmenu