​2017 års pedagogiska pristagare utsedda

Date: 17 maj, 2017

Årets pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ämnen kopplade till, idé- och lärdomshistoria, juridik, medicin och geovetenskaper. Det fria pedagogiska priset tillfaller Malin Löfstedt vid institutionen för teologi för sitt engagerade och innovativa arbete med frågor om etisk kompetens inom teologi och lärarutbildning.

De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp som består av två lärare och två studenter från fyra olika nomineringsområden. I år var 64 olika lärare

– Lärare som aktivt utvecklar sin pedagogiska kompetens och sin undervisning är avgörande för att Uppsala universitet ska kunna erbjuda utbildning av högsta kvalitet. Det är både roligt och viktigt att vi med pedagogiska priset kan uppmärksamma och belöna några av våra allra duktigaste lärare, säger prorektor Anders Malmberg, ordförande i beredningsgruppen.

Prisen delas ut i samband med professorsinstallationen i november. Prissumman är 20 000 kronor.

Pristagare och motiveringar:

Område teologi, humaniora och utbildningsvetenskap
Universitetslektor Jenny Beckman vid institutionen för idé- och lärdomshistoria har tilldelats 2017 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och utbildningsvetenskap.

Jenny Beckman inspirerar sina studenter. Genom sin undervisning bidrar hon till originella och värdefulla sammankopplingar mellan humanistiska och naturvetenskapliga studieområden vilket ger studenterna nya kunskaper och färdigheter. Vidare engagerar Jenny, med konkreta pedagogiska grepp, studenter i nyare forskning. Ett särskilt omnämnande förtjänar hennes förmåga att vid seminarier tematisera och utveckla alla typer av studentreflexioner till produktiva diskussionsinlägg.

Område juridik och samhällsvetenskap
Universitetslektor Susanne S:t Clair Renard vid juridiska institutionen har tilldelats 2017 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Susanne S:t Clair Renard har gett juridiken ett ansikte på Gotland. Med engagemang motiverar hon studenterna under grundåret i juridik. Som en inspirerande ”peppmaskin” får hon studenter att känna hopp även när det tar emot. Hennes pedagogiska och genomtänkta undervisning kvarlämnar få oklarheter. Susanne arbetar för att alla studenter ska få uttrycka sina åsikter, uppmuntrar till diskussion samt ett etiskt förhållningssätt. Hennes entusiasm och intresse får med sig studenterna.

Område medicin och farmaci
Universitetslektor Martin Wohlin vid institutionen för medicinska vetenskaper har tilldelats 2017 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Martin Wohlin har genom olika pedagogiska strategier bidragit till utveckling av den kliniska undervisningen på läkarprogrammet, särskilt inom akutmedicin – en insats som uppskattas av studenterna. Martin har också arbetat med interprofessionellt lärande samt utvecklat och kvalitetssäkrat studentmedverkan i utbildningen, vilket resulterat i en ASPIRE-certifiering av läkarprogrammet. Martins insatser håller högsta internationella klass och han deltar aktivt i konferenser och internationella nätverk.

Område matematik, naturvetenskap och teknik
Universitetslektor Magnus Hellqvist vid institutionen för geovetenskap har tilldelats 2017 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Magnus Hellqvist brinner för att undervisa och skapa intresse. Hans samspel med studenterna och närhet till skratt gör lärandet roligt. Hans undervisning rymmer stimulerande utmaningar och utvecklande återkoppling. Inspirerad av studentsynpunkter, högskolepedagogik och ämnesdidaktik arbetar Magnus ständigt för att förbättra utbildningen och lärandemiljön, särskilt i fält. Som programansvarig arbetar han för en utbildning där alla studenter ges stor möjlighet att utvecklas och bli redo för framtiden.

Fria priset
Universitetslektor Malin Löfstedt vid institutionen för teologi har tilldelats 2017 års fria pedagogiska pris på temat ”Undervisning som utvecklar etisk kompetens”.

Malin Löfstedt har arbetat engagerat och innovativt med frågor om etisk kompetens inom teologi och lärarutbildning. Hon har, i samråd med kollegor och studenter, utvecklat etikundervisningens utformning och uppläggning. Genom problem- och dilemmabaserat lärande får studenterna en undervisning som är både forsknings- och samtidsanknuten. Malin har också ett mycket gott handlag när det gäller svåra frågor avseende olika etiska system och traditioner.

angle-downcrossmenu