Uppsala Kommun

Uppsala startar nytt snabbspår för vårdpersonal

Torsdagen den 17 november startar en ny utbildning i Uppsala som ska göra att nyanlända med utbildning inom medicinska legitimationsyrken snabbare kan komma ut på arbetsmarknaden.

Utbildningen som heter SFA-medicin riktar sig till nyanlända läkare, sjuksköterskor, apotekare, tandläkare eller andra med en bakgrund inom medicinska vårdyrken. På utbildningen varvas intensiv svenskaundervisning med studiebesök och undervisning i svensk sjukvård och samhällsorientering. I språkpraktik inom landstinget får deltagarna gå bredvid en kollega för att träna språket samt se yrkesutövandet och bemötandet i den svenska vården.

Utbildningen ordnas av den kommunala vuxenutbildningen i Uppsala kommun i nära samarbete med Landstinget i Uppsala län och Arbetsförmedlingen. Kursen är en förberedelse inför de prov i svenska och medicinsk kunskap som krävs för att få en svensk yrkeslegitimation från Socialstyrelsen.

Av de personer som har anmält sig till kursen är de flesta från Syrien. Bland deltagarna finns både män och kvinnor, främst läkare och apotekare, men även andra specialister.

– Att kunna rekrytera, behålla och utveckla personalen inom sjukvården är en av de största utmaningar inom hela den offentliga verksamheten. Stora pensionsavgångar och en åldrande befolkning gör att vi måste bredda och utveckla våra metoder för att arbeta med kompetensförsörjningen. Vi behöver den kompetens och de resurser som många nyanlända kommer hit med och språk och yrkeskontakter är viktiga delar för att kunna få svensk legitimation. Vi är glada att kunna hjälpa dem att få jobb och komma igång med sitt nya liv i Uppsala, säger Bertil Kinnunen (S), landstingsråd och ordförande i personalutskottet i Landstinget i Uppsala län.

– Att snabbt komma ut och få ett jobb är det bästa för integrationen i Sverige. Det är också bra för Uppsala, eftersom det råder brist på utbildad och erfaren arbetskraft inom många yrken, inte minst inom vården, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun.

Utbildningen SFA-medicin är en del av det EU-finansierade KISA-projektet där Arbetsförmedlingen, Folkuniversitetet, kommunerna i Uppsala län och landstinget tillsammans arbetar för att förbättra integrationen och snabba på nyanländas väg till ett arbete.

Torsdagen den 17 november är journalister välkomna att delta vid invigningen.

Tid: 10.00
Plats: Vux Linné, Linnéskolan, Västra Strandgatan 11 C, Uppsala
Medverkar gör elever, lärare, projektansvariga och representanter från Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län.

Post Comment