Uppsala Kommun

Uppsala konstmuseum avbryter inköp av samling

Uppsala konstmuseum kommer inte att fortsätta processen med förvärv av en privat samling av Upsala-Ekebykeramik. Anledningen är att en av säljarna dömts för stöld och häleri och därmed har förtroendet för säljarna helt förbrukats.

Uppsala konstmuseum inledde tidigare under året ett arbete med att förvärva en privat samling av Upsala-Ekebykeramik för att komplettera sina egna samlingar. Museet har sedan tidigare en samling av Upsala-Ekebykeramik som donerades till museet efter fabrikens nedläggning under 1970-talet.

När konsthärvan uppdagades återremitterade nämnden ärendet om inköp av Upsala-Ekebykeramiken. Den 22 november dömdes en av de presumtiva säljarna för stöld och häleri. Med anledning av detta avbryter nu Uppsala konstmuseum processen med det tänkta förvärvet.

– Den aktuella domen som säljaren har fått, gäller inte just vårt köp av Upsala-Ekebykeramiken. Men vårt förtroende för säljarna är helt förbrukat. Därför kommer vi inte att ta upp ärendet i kulturnämnden igen, säger Daniel Werkmäster, museichef, Uppsala konstmuseum.

Post Comment