Trafikhinder på Vaksalagatan ska öka trafiksäkerheten

Trafikhinder på Vaksalagatan ska öka trafiksäkerheten