Uppsala Kommun

Syskonförtur börjar gälla redan till skolvalet i januari

Både syskonförtur och relativ närhet ska gälla vid placering i förskola och grundskola årskurs 1–3. Ett reglemente om hur denna skolplacering ska gå till beslutades av utbildningsnämnden måndagen 19 december.

Ett nytt reglemente för placering i förskoleklass och grundskola säger att både syskonförtur och relativ närhet ska tillämpas vid placering i Uppsala kommun från och med skolvalet till läsåret 2017/2018.

Enligt skollagen är närhetsprincipen den främsta prioriteten vid en elevs placering på en skola. Den ska alltså gå före syskonförturen. Men utbildningsnämndens ordförande Caroline Hoffstedt (S) tycker att lagstiftningen är otydlig och fyrkantig.

– Vi kan inte ha ett skolval som splittrar familjer. Med kommunens nya regelverk väger vi samman både behovet av syskonförtur och närhet till en skola, säger Caroline Hoffstedt (S).

Post Comment