Södra Gunsta byggs ut med 1500 bostäder

Södra Gunsta byggs ut med 1500 bostäder