Uppsala Kommun

Samarbetet för tryggare Resecentrum fortsätter

Brottsligheten kring Resecentrum i Uppsala har minskat efter att polisen och kommunen har gjort gemensamma insatser för att öka tryggheten i området. Nu förlänger Uppsala kommun och lokalpolisområdet Uppsala/Knivsta sitt medborgarlöfte och utlovar fortsatta insatser för ökad trygghet och säkerhet under 2017.

– Resecentrum är en viktig plats och ett av Uppsalas ansikten utåt. Här passerar varje dag många kommuninvånare och besökare och därför är det av stor vikt att fortsätta arbetet så att alla kan känna sig trygga i området, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

I det medborgarlöfte som kommunen och polisen undertecknade för 2016 utlovades en rad trygghetsskapande åtgärder som har genomförts. Polisen har gjort flera riktade insatser och ökat sin närvaro under helger och andra så kallade ”hot times”. Kommunen har bland annat beslutat att sätta upp övervakningskameror vid centralpassagen och börjat kontrollera belysningen en gång per månad. Trasig belysning lagas inom en vecka efter felanmälan. Informationsinsatser har gjorts kring cykling och trafiksäkerhet. Utöver det som fanns med i medborgarlöftet har kommunen även målat taken vid centralpassagen vita, gjort regelbunden översyn och sanering av klotter och arbetat med sociala insatser inom området.

Brottsstatistiken för perioden 1 januari – 21 oktober 2016 jämfört med samma period 2015 visar att antalet våldsbrott har minskat från 57 till 37 stycken, vilket antas bero på polisens ökade synlighet och kommunens förbättringsåtgärder. Narkotikabrotten har under samma period minskat från 193 till 79, trots att polisen gjort fyra riktade insatser vilket hade kunnat medföra en ökning. Tillgreppsbrotten, ej inräknat cykel, har ökat marginellt från 45 till 47.

– Kommun och polis har arbetat med medborgarlöftet på Resecentrum under 2016 och uppnått resultat som är viktiga för medborgarnas trygghet. Från polisens sida vill vi fortsätta att arbeta i samma anda 2017, säger Jale Poljarevius, lokalpolisområdeschef i Uppsala/Knivsta.

Medborgarlöfte för 2017 har fortsatt fokus på Resecentrum. Det nya medborgarlöftet tar bland annat upp samordning av sociala insatser, regelbunden kontroll och sanering av klotter, tydligare markerade cykelbanor och renhållning i centralpassagen.

Post Comment