Uppsala Kommun

Så kommer Uppsalas nya stadshus att se ut

Så kommer Uppsalas nya stadshus att se ut

Måndag 26 september presenterades vinnaren i arkitekttävlingen för att utforma ett nytt, om- och tillbyggt stadshus i Uppsala. Det vinnande förslaget heter Fröja ånyo och är ritat av arkitektkontoret Henning Larsen Architects.

Efter avslutad bedömning har juryn kommit fram till att Fröja ånyo är det förslag som mest övertygande förenar funktionella krav och arkitektonisk kvalitet. Juryn rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och genomförande.

Juryn skriver i sin bedömning:

”Fröja ånyo har potential att bli ett värdigt stadshus och fullända det hus som Erik och Thore Ahlsén påbörjade, tänkt för platsen. Förslaget passar väl in i stadsbilden och är robust i sitt grundkoncept med stora möjligheter att utvecklas, både under projekteringsfasen och som byggnad.”

Juryn har bedömt de fem tävlingsbidragen utifrån

  • arkitektonisk gestaltning
  • funktion
  • utvecklingsbarhet
  • genomförbarhet
  • hållbarhet.

Det vinnande förslaget är en grund för det fortsatta arbetet och det kommer att ske en utveckling och förändring av projektet i dialog mellan beställaren och arkitekten.

– Vår vision är ett inbjudande modernt stadshus som främjar dialog med invånarna och som är en funktionell mötes- och arbetsplats för medborgare, tjänstemän och förtroendevalda. Samtidigt vill vi bevara stadshusets urspungliga arkitektoniska värden. Jag tycker att det vinnande förslaget har lyckats lösa den svåra ekvationen på ett mycket elegant sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S), som har varit juryns ordförande.

Ombyggnaden av stadshuset ska inledas 2017 och planeras att vara klart 2020.

Juryutlåtandet i sin helhet och mer information finns på: www.bygg.uppsala.se/nytt-stadshus

Post Comment