Uppsala Kommun

Rekordmånga Uppsalaungdomar sommarjobbade 2016

Rekordmånga Uppsalaungdomar sommarjobbade 2016

Uppsala kommuns satsning på sommarjobb för elever i årskurs 9 och på gymnasiet resulterade i att 1943 ungdomar sommarjobbade under sommarlovet 2016. Det är 63 fler än året innan och det högsta antalet sedan satsningen infördes.

– Att tidigt komma ut och sommarjobba underlättar ungas etablering i arbetslivet. Därför är det glädjande att kommunens satsning har slagit så väl ut, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Uppsala kommun har erbjudit arbeten som helt har finansierats av kommunen, men även lönesubventioner till företag som har anställt ungdomar. Uppsala kommun har ansvarat för att administrera ansökningar, utbilda handledare och matcha ungdomar mot lämpliga jobb. Totalt har 353 verksamheter och företag tagit emot sommarjobbare, varav 86 var företag som anställde ungdomar via lönesubventioner.

De flesta sommarjobb som förmedlades var på förskolor, i äldreomsorg och parkförvaltning. Några andra exempel är Uppsala Summerchestra där elva ungdomar anställdes för att bilda en orkester som hållit konserter på äldreboenden runt om i kommunen. Sju ungdomar har hjälpt till att arrangera Schack-SM i Uppsala och 18 ungdomar arbetade på animekonventet Storcon i Storvreta. Sammanlagt 199 ungdomar fick också chansen att driva eget företag som sommarjobb i ett samarbete som kallas ”Roligaste sommarjobbet”.

Samtliga elever i årskurs 9 som sökte sommarjobb har erbjudits det. I år genomfördes även en speciell satsning på nyanlända ungdomar som läser språkintroduktionsprogram på gymnasiet och av dessa kunde nästan alla som ansökte, 216 ungdomar, erbjudas ett sommarjobb.

Under 2016 utökades budgeten för kommunens sommarjobbssatsning och därmed kunde lönen höjas till 66 kronor respektive 71 kronor i timmen beroende på ålder. Ungdomar som är anställda med lönesubvention får lön enligt kollektivavtal och under 2016 höjdes maxbeloppet för subventionen för att kompensera för den höjda arbetsgivaravgiften för ungdomar.

Uppsala kommun – pressmeddelanden

Post Comment