Uppsala Kommun

ReChoir får Uppsala kommuns resestipendium för körer

ReChoir får Uppsala kommuns resestipendium för körer

Kulturnämnden beslutade 20 oktober att ge 2016 års resestipendium om 50 000 kronor till kören ReChoir för ett kulturutbyte med Italien.

Kören ReChoir bildades 2010 och består av 22 medlemmar, kvinnor och män. Trots sin unga ålder har kören hunnit med att skapa ett flertal olika projekt med olika temata. Nu vill kören utveckla sina musikaliska kontakter i Italien och presentera stycket Cancionero de Upsala, en sångsamling spansk renässansmusik som knyter ihop Uppsala och Venedig där den trycktes 1555. Samlingen finns att se på Carolina Rediviva i Uppsala.

En konsert med kören planeras i samband med en körfestival i Venedigområdet veckan efter påsk 2017. Uppsala kommun vill bidra till körens utveckling genom ett resestipendium.

Kulturnämndens motivering till stipendiet lyder:

”Uppsala kommuns resestipendium för körer 2016 ges till kören ReChoir för en resa till Italien med kulturutbyte och konsertframträdande. ReChoir är en ung, blandad, målinriktad och samsjungen kör med ett fräscht sound som gärna arbetar med gästande musiker och solister i sina projekt.”

– Uppsala är en körernas stad och det känns bra att på detta sätt kunna bidra till utvecklingen för en förhållandevis ny och spännande Uppsalagrupp som håller en hög konstnärlig kvalitet, säger Peter Gustavsson (S), ordförande för kulturnämnden.

Kulturnämnden inrättade i mars 2014 ett resestipendium för körer verksamma i Uppsala kommun. Stipendiet är avsett att möjliggöra kulturutbyten med andra länder. Stipendiesumman uppgår till 50 000 kronor. Ett särskilt diplom är framtaget och har utformats av konstnären Fideli Sundqvist.

Post Comment