Uppsala Kommun

Nu ska framtiden för Uppsala konstmuseum utredas

Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att utreda Uppsala kommuns framtida konstverksamhet och Uppsala konstmuseums lokalisering. Utredningsarbetet inleds med en förstudie under 2017.

Vid sammanträdet 24 november fattade kulturnämnden beslut om vilka utredningsdirektiv som gäller för förstudien. Direktiven hålls öppna och syftet är att få en så bred genomlysning som möjligt. Det handlar om hur konstmuseets framtida verksamhet bäst ska utformas och vilka lokaler som är mest lämpade. Fokus ska ligga på museets verksamhet, men även hur samspelet ska ske med övrig konstverksamhet i Uppsala och i regionen.

– Uppsala konstmuseum utvecklas positivt med kraftigt växande besöksantal tack vare fri entré, utveckling av utställningsverksamhet och publikarbete samt ett nytt museikafé. Men en växande stad behöver nya rum för konsten och sänkta trösklar som ger fler kommuninvånare möjlighet till konstupplevelser. Jag ser fram emot en bred dialog om framtidens konstverksamhet i Uppsala, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

En extern utredare ska anlitas till förstudien. Kulturförvaltningen vill hitta en utredare med så hög kompetens som möjligt för uppdraget. Därför bjuder förvaltningen in till ett så kallat ”open call”, i samband med rekryteringsprocessen. Det innebär att uppdraget kommer att annonseras och det är öppet för alla att lämna anbud.

– Det är viktigt att vår verksamhet hela tiden följer konstens former och förändringar. Vi behöver skapa nya vägar för att på bästa sätt vara attraktiva för såväl vår lokala publik som vår internationella publik, säger Daniel Werkmäster, museichef Uppsala konstmuseum.

I slutet av 2017 ska resultatet av förstudien presenteras. Därefter fattas beslut om ett fördjupat utredningsarbete kring val av inriktning för konstmuseets verksamhet och för lämplig lokalisering för verksamheten.

– Konstmuseet bedriver redan i dag en mycket bra verksamhet på Uppsala slott. Jag ser fram emot att ta del av olika utvecklingsförslag om hur verksamheten kan utvecklas och kompletteras i nuvarande eller alternativa lokaler, säger Sten Bernhardsson, kulturdirektör Uppsala kommun.

Post Comment