Kommuner samlas i Uppsala för att tala om gatu – och parkförvaltning