Fyrisån och dess stränder ska städas

Fyrisån och dess stränder ska städas