Uppsala Kommun

Fem Uppsalabor får hedersmedaljer

Fem Uppsalabor får hedersmedaljer

Uppsala kommuns medaljdelegation har beslutat om utdelning av kommunens hedersmedaljer 2016. Medaljerna utdelas av medaljdelegationens ordförande Carl Lindberg fredag den 11 november 2016 vid en högtidlighet på Uppsala slott.

Motiveringarna för årets fem hedersmedaljörer är:

Till Janette Brandt för att hon, som förlossningspedagog med starkt engagemang genomfört psykoprofylaxkurser där flera generationer föräldrar kunnat förbereda sig väl för förlossning och föräldraskap.

Till Gunnar Haeggblom för att han, som välkänd idrottsprofil, i ett mångårigt ideellt engagemang utvecklat bordtennissporten för alla åldrar, både nationellt och i Uppsala.

Till Ola Larsmo för att han, i ett omfattande, mångsidigt och prisat författarskap och genom publicistiska insatser, nationellt och internationellt, uppvisar ett starkt engagemang för press- och yttrandefrihet och för alla människors lika värde.

Till Maj-Lis Pettersson för att hon, som hortonom och växtskyddsexpert, kunnigt och pedagogiskt, sedan 1970-talet genom en allt mer utåtriktad verksamhet, lärt Uppsalabor och radiolyssnare över hela landet om växtskydd, odling och att utveckla trädgårdar.

Till Lars Svensson för att han, under lång tid och med aldrig sviktande entusiasm bidragit till stadens och regionens byggenskap och attraktivitet, och därutöver genom familjeföretaget gjort stora insatser för Uppsalas idrotts- och föreningsliv.

Vid samma tillfälle uppmärksammas även medarbetare i Uppsala kommun som varit anställda i 25 år med ett förtjänsttecken i form av guldur, medalj, cykel eller konst. Även förtroendevalda som har haft ledande poster i kommunen under minst 20 år uppmärksammas med förtjänsttecken.

I medaljdelegationen ingår kommunfullmäktiges ordförande Carl Lindberg (S), förste vice ordförande Johan Edstav(MP), andre vice ordförande Magnus Åkerman (M), Anita Berger (S) och Agneta Simonsson (L).

Uppsala kommun – pressmeddelanden

Post Comment