Uppsala Kommun

En miljon till Uppsala kommun för att nå nya elever till kulturskolan

Uppsala kommun har fått en miljon i statsbidrag för att erbjuda platser till nya målgrupper och för att bredda verksamheten i kulturskolan. Uppsala kommun är en av 178 kommuner som tar del av Kulturrådets bidrag.

Enligt beslutet får kommunen använda pengarna till att utöka elevplatser för nya målgrupper och till att bredda verksamheten i kulturskolan. Bidraget delas ut av Kulturrådet två gånger under 2017 och den första fördelningen har nu offentliggjorts.

– Uppsala kommun jobbar intensivt för att ge fler barn och unga möjlighet att utöva kultur och utvecklas som skapande individer. Därför är det glädjande att Uppsala nu får en miljon kronor från regeringens kulturskolesatsning, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Uppsala kulturskola invigdes hösten 2016 i och med att Uppsala musikskola, efter 60 års verksamhet, breddade sitt kursutbud med dans och teater. Uppsala kulturskola planerar att successivt utöka verksamheten med flera konstformer och på flera platser i kommunen.

– Det känns otroligt bra att vi har fått ett bidrag till att bredda kulturskolans verksamhet. Vi arbetar just nu för fullt med att lägga grunderna till att införa nya kulturämnen i vår verksamhet. Bidraget blir en viktig katalysator i vårt utvecklingsarbete, säger Bo Frick, chef för Uppsala kulturskola.

Totalt sökte 189 kommunala musik- och kulturskolor 223 miljoner kronor från Kulturrådet. 178 av dessa kommuner får nu dela på 97 miljoner kronor. Under 2017 fördelar Kulturrådet ytterligare bidrag till kommunernas musik- och kulturskolor.

Post Comment